Verantwoord incasseren

Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is niet nieuw, maar staat door het gedrag van grote bedrijven en organisaties (Facebook, Banken, UWV) nu sterker in de belangstelling dan ooit.

Verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarderskantoren voeren gerechtelijke vonnissen uit en incasseren al dan niet met dwang gelden. Vaak worden deze maatregelen genomen tegen kwetsbare groepen. De aandacht voor de problematiek van deze mensen is de afgelopen jaren sterk gegroeid door onderzoeken naar schuldproblematiek en media-aandacht. De gerechtsdeurwaarder wordt gevraagd om deze groep met alle zorgvuldigheid te benaderen.

Aan de andere kant heeft het gerechtsdeurwaarderskantoor verantwoordelijkheden als ambtenaar, ten opzichte van zijn medewerkers en naar de opdrachtgever. Het commerciële stelsel kan alleen worden gehandhaafd als het voldoen van een gemaakte schuld uiteindelijk kan worden afgedwongen.

Dit is het speelveld van verantwoord incasseren

Eenzijdige normen

We zien voor organisaties actief in incasso en tenuitvoerlegging geen goed bruikbare norm voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Normen die er zijn, zijn óf te eenzijdig (alleen gericht op debiteur), onvoldoende transparant óf zonder goede audit- en certificeringssystematiek. Daarmee hebben deze normen beperkte waarde terwijl er in de markt juist vraag is naar aantoonbaar sociaal verantwoord ondernemen in de incasso-sector.

SRCM: een nieuwe norm

Aqturion heeft het initiatief genomen om een norm te ontwikkelen voor verantwoord ondernemen als gerechtsdeurwaarderskantoor. Dat doen we samen met een aantal kopgroep kantoren die hun visie, kennis en ervaring inbrengen. Met de kopgroepleden gaan we ook langs opdrachtgevers en ketenpartners om hun visie op te halen; verantwoord incasseren beperkt zich in onze visie niet enkel tot aandacht voor de debiteur.

Deze norm wordt in de komende maanden vormgegeven.