Stap in als launching partner

Ontwikkel samen met SRCM de nieuwe norm voor creditmanagers

Steeds meer verandert de rol van de afdeling creditmanagement. Waar u voorheen vooral werd beoordeeld op de incassoprestatie, is er nu vanuit het topmanagement nadrukkelijk aandacht om het incassoproces maatschappelijk betrokken in te richten. Met oog voor de situatie van de debiteur én zonder dat de incassoprestatie daaronder leidt. Dus met een sluitende businesscase. Een ambitieuze maar haalbare combinatie. Organisaties die werken met SRCM bewijzen dat.

Maatschappelijk Betrokken Credit Management

Stichting SRCM is in 2019 gestart met het concreet maken van maatschappelijk betrokken incasseren in een toetsbare norm specifiek voor gerechtsdeurwaarders. Momenteel zijn 18 deurwaarderskantoren aangesloten, waaronder de drie grootste kantoren in Nederland.

Ketenbenadering

SRCM start begin 2022 met de ontwikkeling van een nieuwe normmodule. Deze norm is voor creditmanagement-afdelingen bij onder meer woningcorporaties, verzekeraars, kredietverstrekkers en andere grote organisaties met professioneel debiteurenbeheer. Als eerste in Nederland bieden we daarmee een concreet kader voor de implementatie van maatschappelijk betrokken incasseren in de keten.

Alle ketenpartners hanteren met SRCM dezelfde uitgangspunten, gebruiken eenduidige normen en werken parallel aan elkaar aan het oplossen én incasseren van openstaande vorderingen. De module sluit aan op de bestaande SRCM-norm voor gerechtsdeurwaarders.

Maatschappelijk Betrokken Credit Management - Creditmanagers
Samen ontwikkelen

De normmodule wordt ontwikkeld met een kopgroep van zo’n 10 vooruitstrevende organisaties met een creditmanagement-afdeling. Met als resultaat een nieuwe, onafhankelijke SRCM-norm voor creditmanagement-afdelingen waaraan u zich kunt meten, uw processen op kunt aanscherpen en kunt laten certificeren.

Maatschappelijk Betrokken Credit Management - Creditmanagers
Stap als launching partner in de kopgroep

Bent u voorloper op het terrein van maatschappelijk betrokken incasseren en wilt u verdere stappen zetten? Dan nodigen wij u van harte uit om als launching partner deel te nemen aan de kopgroep SRCM voor creditmanagers. Een intensief en kort traject, om de norm al na de zomer van 2022 te lanceren.

Dit levert u naast inspiratie over uw incassoproces het volgende op:

 • U zit dicht bij de ontwikkeling van de normen en kunt belangrijke punten inbrengen
 • U heeft als een van de eersten de mogelijkheid om de certificering te behalen
 • U kunt uw organisatie tijdens de ontwikkeling voorbereiden op de nieuwe norm
 • U wordt herkend én erkend als voorloper op het terrein van maatschappelijk betrokken incasseren
In de kopgroep wordt u herkend én erkend als voorloper op het terrein van maatschappelijk betrokken incasseren
Uitgangspunten

De SRCM-modules worden ontwikkeld met de volgende uitgangspunten:

 • Transparantie: de normen zijn door stakeholders in te zien.
 • Modulaire opbouw van het SRCM-normenkader. Dit geeft handvatten voor integratie en afstemming tussen partners in de keten.
 • Balans in het normenkader voor alle belanghebbenden, waaronder debiteuren, incassopartners, schuldhulpverlening, bewindvoerders, leveranciers, medewerkers en de schuldeiser zelf.
 • Inrichting met volwassenheidsniveaus, waardoor de organisatie kan groeien in maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelf differentiatie kan aanbrengen.
Voor de audit en de certificering stellen we de volgende uitgangspunten:
 • Transparantie en inzicht in de gecertificeerde organisaties.
 • Onafhankelijke audit via onafhankelijk auditors.
 • Onderbrengen van de norm en uitgifte certificering in de onafhankelijke stichting SRCM.
Maatschappelijk Betrokken Credit Management - Creditmanagers
Meedoen of meer weten?

Wilt u meedoen met de kopgroep of graag meer informatie ontvangen?
Laat het ons snel weten.

Stichting SRCM
Bart van Gerven - 06 28 88 04 84    
Wiebe-Bart Veenstra - 06 22 92 12 13