Certificeringssystematiek

Certificeringssystematiek

Voor het verkrijgen van een SRCM certificering moet een deelnemer jaarlijks aantonen dat er aan de norm wordt voldaan. Iedere twee jaar is er een meerdaagse audit door een onafhankelijk auditor. Het besluit om een certificering toe te kennen wordt genomen door de Raad voor Certificering.

SRCM-verslag

Centraal in de certificering staat het SRCM-verslag. Een deelnemer dient jaarlijks een verslag in over de prestaties op onderdelen van de SRCM-norm. Het verslag is deels openbaar en is te vinden in het SRCM-register. De auditor en de Raad voor Certificering beoordelen het verslag. Door te werken met een jaarlijkse verslaglegging door de deelnemer wordt invulling gegeven aan de MVO-uitgangspunten van transparantie en verantwoording afleggen.

Startkwalificatie

Het eerste certificeringstraject start met een fase 1 audit waarin de auditor vaststelt dat de deelnemer voldoet aan de uitgangspositie voor SRCM. En dat er een eerste SRCM-verslag is. Alle onderdelen moeten in de organisatie aanwezig en zichtbaar zijn. De fase 1 audit is een toets op ‘opzet en bestaan’. Het besluit dat de deelnemer voldoet aan de criteria van fase 1 wordt genomen door de Raad voor Certificering.

Een deelnemer die de fase 1 audit met positief resultaat doorloopt mag ‘SRCM Startkwalificatie’ voeren en wordt opgenomen in het SRCM-register.

Certificeringsaudit

Maximaal zes maanden na het behalen van de startkwalificatie volgt er een certificeringsaudit. Ook hier is het SRCM-verslag de basis. De auditor voert voor de certificeringsaudit bij de deelnemer een meerdaagse audit uit. Voor een positief resultaat moet de deelnemer in het beleid, de werkprocessen en de relaties met derden voldoen aan de SRCM-normeisen. De auditor adviseert aan de Raad voor Certificering die het besluit neemt of aan de deelnemer een SRCM-certificering wordt toegekend.

Bij een positief besluit mag de deelnemer de SRCM certificering voeren en wordt het certificaat opgenomen in het SRCM-register.

Certificeringsreglement SRCM

De volledige certificeringssystematiek is vastgelegd in het Certificeringsreglement SRCM. Het reglement is onderdeel van de deelname-overeenkomst.

Aanvraag toetreding SRCM