Voor deurwaarders

Deurwaarders

Incasseren met oog voor de situatie van de debiteur lijkt eenvoudig. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen zo’n incassotraject moet voldoen is niet altijd duidelijk. De voor gerechtsdeurwaarders ontwikkelde branchespecifieke SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management biedt hiervoor een concreet kader. 

Gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen zich aan de SRCM-norm toetsen én kunnen zich verder ontwikkelen in maatschappelijk betrokken incasseren.

Ontwikkeld met alle ketenpartners

In 2019 heeft Aqturion samen met een groep gerechtsdeurwaarders de norm Social & Responsible Credit Management (SRCM) ontwikkeld. Onderdeel van de ontwikkeling waren gesprekken met ruim dertig stakeholders: grote opdrachtgevers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverleners, bewindvoerders en overheidsorganisaties. In samenspraak met zoveel mogelijk verschillende betrokkenen is de SRCM-norm ontwikkeld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omdat MVO méér inhoudt dan betrokken incasseren is SRCM ontwikkeld als een branchespecifieke norm waarin de MVO-richtlijnen concreet en praktisch zijn opgenomen. De SRCM-norm vormt de ideale basis voor een MVO-beleid dat verder reikt dan alleen incasso. Bij samenstelling van de norm zijn alle algemene MVO-aspecten vertaald naar de praktijk van de gerechtsdeurwaarder. Creditmanagement vormt vanzelfsprekend het hart van de norm. Daarnaast worden thema’s behandeld als leiderschap, zorg voor medewerkers, privacy, impact op milieu en inkoopbeleid.

De schulddienstverleningsketen

Met het ambitiemodel voor Creditmanagement opdrachtgevers en de SRCM-certificering voor incassobureaus biedt SRCM nu een geïntegreerd normenkadergebaseerd op dezelfde uitgangspunten voor alle ketenpartners. Daarmee wordt een consistente en kwalitatieve behandeling van betalingsachterstanden geborgd door de gehele schulddienstverleningsketen. 

De voordelen van SRCM-certificering

De SRCM-certificering wordt vastgesteld door deskundige auditeurs en beoordeeld door de SRCM-Raad. Daarmee is het een objectieve, betrouwbare certificering voor opdrachtgevers, medewerkers en ketenpartners. De certificering is transparant en kan op hoofdzaken online door belangstellenden worden geraadpleegd.

De certificering volgt de ontwikkelingen in de maatschappij en creditmanagement op de voet en faciliteert keten- en platformsamenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening duurzaam te verbeteren. De SRCM-Volwassenheidsniveaus stimuleren de continue strategische ontwikkeling van de deelnemende organisaties. 

Een SRCM-certificering wordt door opdrachtgevers in aanbestedingen en marktoriëntaties steeds vaker als een voorwaarde voor deelname gesteld.

Meer informatie?

Bel met Bart van Gerven op nummer 06 2888 0484‬ of per mail via b.v.gerven@srcm-certificering.nl of Wiebe-Bart Veenstra op nummer 06 2292 1213‬ of mail via w.b.veenstra@srcm-certificering.nl.