SRCM actueel

Nieuws

Yards heeft zich aangesloten bij SRCM en start binnenkort met het certificeringstraject. Paul Tabor, eigenaar bij Yards, vertelt erover: “SRCM biedt een goed kader, met heldere en objectieve normen. Daar waren we naar op zoek.”

Tijdens de Credit Expo 2023 won Experian de VVCM Credit Management Innovation Award met hun oplossing Aidrian. De cloudgebaseerde fraudeoplossing, aangedreven door machine learning, ondersteunt bedrijven bij het nauwkeurig opsporen van fraude en voorkomt onterechte afwijzing van klanten. Dat levert dubbel voordeel op voor e-commerce ondernemers: minder afschrijvingen en meer omzet.

De essentie van het normonderdeel Regie is om de creditmanagementdienstverlener zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te bieden om een oplossing te vinden die de klant-debiteur perspectief geeft op een uitweg voor zijn financiële zorgen en de schuldeiser een oplossing biedt voor de openstaande vordering.

Hiervoor zijn twee normen geformuleerd:

Tijdens de Credit Expo 2023 werd aan Zuyd Groep het SRCM Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Zuyd Groep won de prijs met hun mobiele escaperoom (omgebouwde caravan), die in combinatie met een lesprogramma op basisscholen, vmbo’s, mbo’s en hbo’s wordt aangeboden. Carlo Eussen, algemeen directeur bij Zuyd Groep, vertelt over de ontwikkeling van de mobiele escaperoom en het belang van duurzaam en sociaal incasseren.

De nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) gaat op 1 april 2024 in werking. De wet stelt strengere eisen aan incassodienstverleners op het gebied van registratie, kwaliteit, personeel en opleiding. Hierdoor moet de kwaliteit van incassodienstverlening verbeteren en de schuldenproblematiek worden teruggedrongen. De norm van SRCM overtreft de kwaliteitseisen van de WKI, en zorgt voor een goede aansluiting bij het systeem van toezicht en handhaving. 

Michiel Steltman over de AI-Act en Risk-based toezicht  

Op donderdag 30 november organiseerden SRCM en VCMB een drukbezochte roundtable over Data, AI en Ethiek voor creditmanagementtoepassingen. De deelnemers aan de roundtable kwamen uit alle verschillende creditmanagement-disciplines en -functies, variërend van bestuurder tot datawetenschapper, wat een levendige discussie opleverde toen Michiel in gesprek ging met de deelnemers.

 

 

Drie genomineerden presenteerden tijdens de Credit Expo hun Award-pitch van 15 minuten aan de vakjury en een zaal vol vakgenoten om de jury te overtuigen van de kracht en duurzaamheid van hun innovatie. Het was een close finish voor de VVCM Credit Management Innovatie Award. Voor de uitreiking van het SRCM Duurzaam Credit Management Accent was de jury unaniem.

De jury heeft uit de inzendingen drie nominaties gekozen die hun innovatie op 7 november tijdens de Award Pitches op de Credit Expo mogen presenteren. Dan wordt bepaald wie dit jaar de winnaar(s) is/zijn van de VVCM Credit Management Innovation Award en het SRCM Duurzaam Credit Management Accent.

In de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Informatie over meerdere schulden bij de debiteur werd door alle aanwezigen essentieel gevonden voor een klantgerichte benadering. CM-opdrachtgevers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders doen moeite om te achterhalen of een debiteurklant meerdere achterstanden heeft. Daar wordt in de incassocommunicatie – zowel schriftelijk als persoonlijk – veel aandacht aan besteed. Helaas met een onbevredigend resultaat. De meeste debiteurklanten reageren niet op de vraagstelling. En als ze dat wel doen, ontbreekt het ze vaak aan overzicht om echt een compleet beeld van de schulden te geven. 

“Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Register van deelnemers