SRCM actueel

Nieuws

Rob Uytdewilligen is gerechtsdeurwaarder en samen met Martijn Roelands en Nicole Timmermans directeur/eigenaar van AGIN Timmermans. We vroegen aan Rob hoe AGIN Timmermans een SRCM-cultuur heeft ontwikkeld voor maatschappelijk betrokken incasseren. AGIN Timmermans is nu ruim tweeënhalf jaar bezig met SRCM. Daarvoor waren er al contacten met verschillende collega gerechtsdeurwaarders die in de ‘kopgroep’ betrokken waren bij het ontwikkelen van de SRCM-norm. Anderhalf jaar geleden zijn we SRCM-gecertificeerd ‘met een gouden randje’. 

Philipine Vinke RM MSc kwam na een bestuursperiode binnen de NVM in aanraking met Social Auditing. Haar focus is personal & family finance.  Ze was een van de eerste auditoren bij NVM toen de branchevereniging koos voor sociaal verantwoord omgaan met klanten en was betrokken bij de beleidsvorming voor het toezicht op de kwaliteit en de dienstverlening van makelaars. Ze mocht aanschuiven bij Peter Noordhoek die het auditstelsel voor NVM opzette en via die samenwerking werd ze gevraagd als auditor voor de SRCM-certificering. 

Birgit van Oijen heeft na haar Milieuchemische studie veel ervaring opgebouwd in het toetsen en organiseren van managementsystemen voor kwaliteit en milieu. In 2005 studeerde ze MVO/CSR aan de Erasmus Universiteit. Voor een certificerende instelling beoordeelde ze het functioneren van de MVO-prestatieladder bij organisaties. Mede dankzij deze achtergrond werd ze drie jaar geleden gevraagd om de SRCM-normen te beoordelen en die in de deurwaarderspraktijk te gaan auditen. 

Ger Jaarsma is sinds de oprichting voorzitter van de SRCM-Raad voor certificering. Toen een groep gerechtsdeurwaarders als koploper samen met Bart en Wiebe Bart de normen voor de certificering ontwikkelden, is Ger gevraagd of hij geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen aan de Raad. Omdat hij veel affiniteit heeft met het onderwerp, eerder was hij directievoorzitter van Kredietbank Nederland en voorzitter van de NVVK, ging hij graag op het verzoek in. In dit interview vroegen we Ger naar de rol van de SRCM-raad en de ontwikkeling van de normering.

Jurrie Reijn is gerechtsdeurwaarder en eigenaar van Reijn Retro Gerechtsdeurwaarders en Incasso.

Al sinds de oprichting in 1981 staat de kwaliteit van de dienstverlening centraal, net als een persoonlijke en oplossende benadering. Zorgvuldig. Doortastend. Doeltreffend. Het kantoor is in april 2023 SRCM-gecertificeerd. We vroegen Jurrie hoe het kantoor een interne SRCM cultuur/mentaliteit ontwikkelt en onderhoudt.

Vanuit Achmea vonden we het SRCM-initiatief een goed en belangrijk onderwerp. De balans vinden tussen de belangen van de klant en leverancier, duurzaam incasseren, voorkomen dat de problemen groter worden, daar gaat het over bij de SRCM-certificering.

Op donderdagmiddag 29 juni organiseert SRCM voor directies van incasso-organisaties een roundtable over Klantgerichtheid en Sociale Incasso in de Oranjerie van Landgoed Sandenburg in Langbroek. Politiek, maatschappelijke organisaties en creditmanagement-opdrachtgevers vragen steeds meer klantgerichtheid van incasso-organisaties. Maar hoe kun je klantgerichtheid (ook) inzetten voor betere incassoresultaten en oog hebben voor een goede relatie?

SRCM is nu ook beschikbaar voor incasso-organisaties en creditmanagement-opdrachtgevers. Deze branchespecifieke normen zijn ontwikkeld voor betrokken, verantwoord creditmanagement en aanpassing en selectie van de algemene MVO-normen om die goed aan te laten sluiten bij de praktijk. SRCM biedt hiermee een belangrijke toegevoegde waarde voor ketenpartners in de schulddienstverleningsketen om langs gedeelde normen en waarden te werken aan het oplossen van betalingsproblemen. 

De eerste SRCM-Roundtable op 22 maart jl. stond in het teken van KPI’s voor Sociale Incasso. Peter Geelen deelde zijn ervaring over samenwerking langs KPI’s en hoe die onbedoeld kunnen leiden tot een verantwoordingscultuur. Waardoor iedereen gaat voor zijn eigen resultaat, het doel van de samenwerking uit het oog verliest en er concurrentie tussen de verschillende afdelingen ontstaat. 

SRCM wil naast gerechtsdeurwaarders, ook voor opdrachtgevers en incassobureaus een platform voor betrokken incasseren zijn. Ketenpartners die samenwerken aan betrokken incasseren zijn een hefboom zijn om de nog steeds groeiende schuldenproblematiek te beteugelen.  

SRCM gaat regelmatig in een digitale nieuwsbrief informatie delen over betrokken incasseren. Over de beste ideeën uit onze roundtables, interviews met deelnemers over hun ervaringen met SRCM, hoe volwassenheidsniveaus helpen bij de ontwikkeling van betrokken incasseren en de functie van interne communicatie om SRCM in de behandeling van betalingsachterstanden te verankeren. 

SRCM organiseert op woensdagmiddag 22 maart een Roundtable KPI’s voor Sociale Incasso onder leiding van Peter Geelen. Hij heeft de bestseller KPI’s die wel werken geschreven, waarin hij beschrijft dat KPI’s onbedoeld barrières kunnen opwerpen. Daarvan worden klanten de dupe en gaat veel tijd verloren aan het herstellen van fouten. KPI's leiden op die manier niet tot de gewenste prestatieverbetering.

Op woensdagmiddag 22 maart organiseert SRCM een roundtable KPI’s voor Sociale Incasso voor SRCM-deelnemers en hun opdrachtgevers. Afspraken over Sociale Incasso KPI’s zijn jammer genoeg nog uitzonderingen zodat maatschappelijk betrokken incasseren onzichtbaar blijft. Dat doet geen recht aan het belang van die inspanningen en de noodzaak voor maatschappelijk betrokken incasseren.

“Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Register van deelnemers