SRCM actueel

Nieuws

De eerste SRCM-Roundtable op 22 maart jl. stond in het teken van KPI’s voor Sociale Incasso. Peter Geelen deelde zijn ervaring over samenwerking langs KPI’s en hoe die onbedoeld kunnen leiden tot een verantwoordingscultuur. Waardoor iedereen gaat voor zijn eigen resultaat, het doel van de samenwerking uit het oog verliest en er concurrentie tussen de verschillende afdelingen ontstaat. 

SRCM wil naast gerechtsdeurwaarders, ook voor opdrachtgevers en incassobureaus een platform voor betrokken incasseren zijn. Ketenpartners die samenwerken aan betrokken incasseren zijn een hefboom zijn om de nog steeds groeiende schuldenproblematiek te beteugelen.  

SRCM gaat regelmatig in een digitale nieuwsbrief informatie delen over betrokken incasseren. Over de beste ideeën uit onze roundtables, interviews met deelnemers over hun ervaringen met SRCM, hoe volwassenheidsniveaus helpen bij de ontwikkeling van betrokken incasseren en de functie van interne communicatie om SRCM in de behandeling van betalingsachterstanden te verankeren. 

SRCM organiseert op woensdagmiddag 22 maart een Roundtable KPI’s voor Sociale Incasso onder leiding van Peter Geelen. Hij heeft de bestseller KPI’s die wel werken geschreven, waarin hij beschrijft dat KPI’s onbedoeld barrières kunnen opwerpen. Daarvan worden klanten de dupe en gaat veel tijd verloren aan het herstellen van fouten. KPI's leiden op die manier niet tot de gewenste prestatieverbetering.

Op woensdagmiddag 22 maart organiseert SRCM een roundtable KPI’s voor Sociale Incasso voor SRCM-deelnemers en hun opdrachtgevers. Afspraken over Sociale Incasso KPI’s zijn jammer genoeg nog uitzonderingen zodat maatschappelijk betrokken incasseren onzichtbaar blijft. Dat doet geen recht aan het belang van die inspanningen en de noodzaak voor maatschappelijk betrokken incasseren.

“Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Register van deelnemers