Ketensamenwerking en SRCM: langs gedeelde normen werken.

Ketensamenwerking en SRCM: langs gedeelde normen werken.

SRCM is nu ook beschikbaar voor incasso-organisaties en creditmanagement-opdrachtgevers. Deze branchespecifieke normen zijn ontwikkeld voor betrokken, verantwoord creditmanagement en aanpassing en selectie van de algemene MVO-normen om die goed aan te laten sluiten bij de praktijk. SRCM biedt hiermee een belangrijke toegevoegde waarde voor ketenpartners in de schulddienstverleningsketen om langs gedeelde normen en waarden te werken aan het oplossen van betalingsproblemen. 

Beter voor alle stakeholders

Voor klant-debiteuren draagt een consistent creditmanagementbeleid in de hele keten bij aan het voorkomen van stress en bijkomende kosten. De partners in de schulddienstverleningsketen delen dezelfde oplossingsrichtingen, toon en klantgerichtheid. Hierdoor zullen klant-debiteuren eerder en meer ontspannen bereid zijn om samen een oplossing te bespreken. Het draagt ook zeker bij aan het voorkomen van problematische schulden en de vroegsignalering daarvan.

Voor incassobureaus en gerechtsdeurwaarders voorkomt een consistente ketenbenadering langs de SRCM-normen misverstanden, afstemmingsproblemen en faalkosten. Samenwerkingen tussen ketenpartners worden logischer en er wordt tijd gewonnen.  Dat levert een kwalitatief betere en effectievere benadering op die sneller passende oplossingen oplevert. 

Voor creditmanagement opdrachtgevers is de certificering van ketenpartners een aantoonbare borging van de zorgplicht, klantgerichtheid en zorgvuldigheid waarmee klanten geholpen worden om betalingsproblemen op te lossen. 

Meer informatie

Neem contact op met Bart van Gerven 06 2888 0484 | b.v.gerven@srcm-certificering.nl of Wiebe-Bart Veenstra 06 2292 1213  w.b.veenstra@srcm-certificering.nl.