Voor incassobureaus

Incassobureaus

De SRCM-norm staat voor betrokken en verantwoord incasseren om oplossingen voor betalingsachterstanden te bieden die de belangen van alle stakeholders respecteren. De branchespecifieke certificering helpt incassobureaus om hun inzet voor verantwoordelijk incasseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar te maken. De volwassenheidsniveaus van de normering stimuleren de duurzame ontwikkeling van betrokken incasseren. De SRCM-norm is transparant en voor iedereen inzichtelijk. Een onafhankelijke audit en de beoordeling door een deskundige raad voor certificering waarborgt de objectiviteit en kwaliteit. 

 

Betrokken incasseren

De SRCM-normen zijn  modulair en branchespecifiek ingericht. In 2019 is gestart met een norm voor gerechtsdeurwaarders. Nu is ook de certificering voor incassobedrijven beschikbaar. Organisaties kunnen zich op deze norm laten certificeren en zo aan opdrachtgevers, ketenpartners en klant-debiteuren aantonen dat verantwoord en betrokken incasseren de basis vormt voor hun incassobenadering.

Naast de certificering is de SRCM-normering richtinggevend voor organisatieontwikkeling, verrijkt en stimuleert het innovatie en geeft het richting aan de MVO inspanningen van de deelnemers in een dynamisch creditmanagementlandschap.  

Richting opdrachtgevers zijn onderwerpen als regievoering en ruimte voor andere interventies opgenomen. Met betrekking tot de klant-debiteur is de norm uitgewerkt in maatwerk, perspectief en regelingen.

Wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI)

Vanaf 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening in werking. In deze wet zijn een aantal harde eisen gesteld aan incasso-organisaties op het gebied van onder meer personeel, kwaliteit en opleiding. Met een SRCM-certificering wordt op structurele en objectief aantoonbare wijze invulling gegeven aan de wet. De norm biedt daarvoor de handvatten en vergemakkelijkt de implementatie. De SRCM-certificering overtreft de (verwachtte) kwaliteitseisen van de WKI en verzorgt de aansluiting bij het (nog te ontwikkelen) systeem van toezicht en handhaving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Betrokken creditmanagement en MVO gaan hand in hand. Daarom is SRCM tevens een brede, branchespecifieke norm waarin de MVO-richtlijnen concreet en praktisch zijn opgenomen. De SRCM-norm vormt de ideale basis voor een MVO-beleid dat verder reikt dan alleen incasso. Bij samenstelling van de norm zijn alle algemene MVO-aspecten vertaald naar de praktijk van de incasso-organisatie. Met een certificering voldoet een organisatie aantoonbaar aan de MVO standaarden. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde in commerciële trajecten voor zowel private opdrachtgevers als voor opdrachtgevers in het publieke domein.

Meer informatie?

Bel met Bart van Gerven op nummer 06 2888 0484‬ of per mail via b.v.gerven@srcm-certificering.nl of Wiebe-Bart Veenstra op nummer 06 2292 1213‬ of mail via w.b.veenstra@srcm-certificering.nl.