Voor incassobureaus

Incassobureaus

Betrokken incasseren is pas echt succesvol in een ketenaanpak. Daarom is er nu de SRCM-norm voor incasso-organisaties. Dit is een innovatieve certificeerbare norm voor incassobedrijven in Nederland, gebouwd rondom maatschappelijk betrokken incasseren en inclusief de elementen van MVO én de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening.

Betrokken incasseren

De SRCM-norm is modulair ingericht. In 2019 is gestart met een norm voor gerechtsdeurwaarders, nu zijn de modules voor incassobedrijven beschikbaar. Organisaties kunnen zich op deze norm laten certificeren en zo aan opdrachtgevers en klant-debiteuren aantonen dat verantwoord werken de kern vormt van het incassoproces.

Incassowerkzaamheden op basis van de SRCM-norm wordt steeds vaker gevraagd in aanbestedingstrajecten.

Richting opdrachtgevers zijn onderwerpen als regievoering en ruimte voor andere interventies opgenomen. Met betrekking tot de klant-debiteur is de norm uitgewerkt in maatwerk, perspectief en regelingen.

Wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI)

Vanaf 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking. In deze wet zijn een aantal harde eisen gesteld aan incasso-organisaties op het gebied van onder meer personeel, kwaliteitseisen en opleiding. Met een SRCM-certificering kan op structurele en aantoonbare wijze invulling worden gegeven aan de wet. De norm biedt daarvoor handvatten en vergemakkelijkt de implementatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Betrokken incasseren en MVO gaan hand in hand. Daarom spreken we over SRSCM van een brede MVO-norm. Met een certificering voldoet een organisatie dus ook aantoonbaar aan de MVO standaarden. Wel zo makkelijk in commerciële trajecten voor zowel private opdrachtgevers als voor opdrachtgevers in het publieke domein.

Meer informatie?

Bel met Bart van Gerven op nummer 06 2888 0484‬ of per mail via b.v.gerven@srcm-certificering.nl of Wiebe-Bart Veenstra op nummer 06 2292 1213‬ of mail via w.b.veenstra@srcm-certificering.nl.