Raad voor Certificering

Raad voor Certificering

SRCM normering boek

De Raad voor Certificering beoordeelt of een deelnemer voldoet aan de SRCM-norm.

 

De Raad besluit over:

  • Toetredingsaanvragen
  • Toekennen certificering
  • Ingediende SRCM-verslagen
  • Aanwijzen auditoren 

 

De Raad bestaat uit minimaal drie vaste leden en roulerend per vergadering één stemgerechtigd deelnemer-lid.

U kunt de raad bereiken via raad@srcm-certificering.nl

Leden

Manuel van der Hoek

Manuel van der Hoek brengt een schat aan ervaring en expertise mee over het werken in de incassoketen én van het voorkomen van problematische schulden. 

Manuel is sinds mei 2019 kwartiermaker van SchuldenlabNL. Hiervoor was hij manager debiteurenbeheer van CZ, waar hij een proactief en klantgericht incassobeleid introduceerde. Manuel studeerde bedrijfseconomie aan Tilburg University. Hij startte zijn carriere bij PriceWaterhouseCoopers en werkte daaarna als audit manager bij Rabobank Nederland.

Ger Jaarsma (voorzitter)

Als oud-bestuurder van Kredietbank Nederland en voormalig voorzitter van de NVVK heeft Ger Jaarsma diepgaande ervaring met de schuldenproblematiek en innovaties in het oplossen daarvan.

Ger Jaarsma (1968) was van 2002 tot 2009 directeur-bestuurder van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en daarna gedurende zeven jaar de directievoorzitter van Kredietbank Nederland. In dezelfde periode was hij vijf jaar voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. 

Na een voorzitterschap van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) is hij momenteel voorzitter van de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven). Ger heeft commissariaten bij  Omrop Fryslân, ROC Friese Poort, Caparis NV (sociale werkvoorziening) en GGZ Friesland.

Ger Jaarsma is sinds 2016 lid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Jennifer Rietveld-Dirksen (vice-voorzitter)

Met een focus en een schat van ervaring op het afwegen van belangen van de klanten van organisaties geeft Jennifer Rietveld-Dirksen invulling aan de stem van de klant-debiteur in de Raad voor Certificering. 

Jennifer Rietveld-Dirksen (1972) startte haar carrière als managementtrainee bij KPN Telecom. Al vanaf deze eerste functie stond ze dichtbij de klant. Ze was vervolgens werkzaam bij boekenclub ECI waar ze kennis maakte met incassoprocessen. Die ervaring heeft ze uitgebouwd als Directeur Klanten bij waterbedrijf Vitens. Bij Vitens droeg ze de verantwoordelijkheid voor het incassoproces. Sinds 2016 is Jennifer werkzaam bij Achmea waar ze nu de functie vervult van Programmadirecteur Klantbelang Centraal. In deze functie, waarbij ze rapporteert aan de Raad van Bestuur van Achmea, brengt ze over alle Achmea merken heen het belang van de klant in de juiste balans met het bedrijfsbelang.

Deelnemer-leden
  • Chris Bakhuis-van Kesteren - Flanderijn
  • Antoon Donkers - Janssen & Janssen
  • Cine van Heijnsbergen - Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen
  • John Wisseborn - Jongejan & Wisseborn