Toetredingseisen SRCM

Toetredingseisen

SRCM kent een toetredingsdrempel. Om in aanmerking te komen voor een certificeringstraject moet de aanvrager aan de toetredingsvereisten voldoen. Of een organisatie wordt toegelaten is een besluit van de Raad voor Certificering.

1

Geen van de gerechtsdeurwaarders verbonden aan de organisatie heeft in de periode twee jaar voor aanvraag van toetreding een maatregel van schorsing of ontzetting opgelegd gekregen. 

2

Waar een of meerdere gerechtsdeurwaarders verbonden aan de organisatie in de periode twee jaar voorafgaand aan een aanvraag van toetreding door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of het Hof een maatregel is opgelegd, anders dan schorsing, kan de organisatie aantonen dat er op het klachtonderwerp maatregelen zijn genomen en deze maatregelen effectief zijn.  De bestuurder(s) van de organisatie is niet veroordeeld of gedaagde in een strafrechtelijke procedure of procedure bij de Ondernemingskamer.

3

De bestuurder is ook in deze zin niet onderwerp van onderzoek in de voorbereiding van een eventuele procedure.

4

Van alle medewerkers in een leidinggevende positie met relatie tot dossierbehandeling en/of financiële processen en van alle medewerkers in ICT-beheer en/of -ontwikkeling is op moment van aanvraag een voor de functie relevante verklaring omtrent gedrag (VOG) beschikbaar niet ouder dan twee jaar. En de organisatie heeft van iedere medewerker een VOG bij indiensttreding.

In het boekje van de volledige SRCM-norm vindt u per toetredingseis een toelichting.