Deelnemen

Deelnemen aan SRCM

Op dit moment kunnen alleen gerechtsdeurwaarderskantoren zich kwalificeren voor de SRCM-certificering. Om u aan te melden voor deelname kunt u contact opnemen met de Stichting SRCM via info@srcm-certificering.nl.

Stappenplan

Stap 1) Deelnameovereenkomst

Na ontvangst van uw aanmelding nemen we even kort contact met u op om uw aanmelding door te spreken en sturen we u een deelname-overeenkomst.

Stap 2) Toetreding

Na acceptatie van de deelname-overeenkomst en betaling van de entreefee sturen we u het formulier voor toetreding. Op basis van het door u teruggestuurde formulier besluit de Raad voor Certificering of u voldoet aan de eisen voor toetreding. Aan het aanvragen van toetreding zijn kosten verbonden (zie Tarieven deelname SRCM verderop op deze pagina). Zie hier voor de criteria voor toetreding.

Stap 3) Fase 1 certificering

Na toelating ontvangt u de detailinformatie over de audit en het indienen van het SRCM-verslag. We overleggen over uw planning voor de fase 1 audit en regelen dat er tijdig een auditor beschikbaar is. De Raad voor Certificering wijst de auditor aan. U draagt er zorg voor dat u tijdig het eerste SRCM-verslag indient.

De auditor voert de fase 1 audit uit en adviseert de Raad voor Certificering. De raad besluit of u aan de startkwalificatie voldoet.

Stap 4) Fase 2 certificering

Na ontvangst van de startkwalificatie kunt u een fase 2 audit aanvragen. Dit regelt u met de stichting. U dient een geupdate SRCM-verslag in en de auditor voert een fase 2 audit uit bij u op kantoor. Ook hier adviseert de auditor de Raad voor Certificering die uiteindelijk besluit over toekenning van de SRCM-certificering.

Tarieven deelname SRCM

Bij de aanvraag voor toetreding wordt de aanvrager een toetredingsfee in rekening gebracht. Deze is eenmalig. 

Voor deelname aan de SRCM-certificering betaalt u jaarlijks een deelnamefee. Buiten de fee zijn er geen aanvullende kosten. U kunt de actuele deelnametarieven opvragen via info@srcm-certificering.nl.

 

De deelnamefee is inclusief:

  • Jaarlijkse verwerking en beoordeling van het SRCM-verslag
  • Tweejaarlijkse audit door onafhankelijk auditor
  • Beoordeling en besluit van de Raad voor Certificering
  • Verstrekking van het SRCM-certificaat voor plaatsing in het kantoor
  • Gebruik van het SRCM beeldmerk (bij certificering)
  • Vermelding in het SRCM-register
  • Alle materialen voor (voorbereiding op) certificering inclusief de meest actuele SRCM-norm