Voor schuldeisers

Voor Creditmanagement opdrachtgevers

Elk incassotraject start bij de primaire schuldeiser. Voordat een externe incassopartij wordt ingeschakeld, probeert het eigen team om betalingsachterstanden op te lossen. Het ambitiemodel betrokken creditmanagement ondersteunt organisaties om het interne proces in te richten naar een maatschappelijk betrokken standaard die ook het uitgangspunt vormt voor de benadering van externe incassopartijen.

SRCM borgt dat ketenpartners dezelfde normen en waarden hanteren voor een consistente  betrokken en verantwoorde incassobenadering die de klant-debiteur perspectief geeft op een uitweg voor zijn financiële zorgen en de opdrachtgever een oplossing biedt voor de openstaande vordering. 

Voor Creditmanagement Opdrachtgevers bestaat de mogelijkheid om voor een ambitiemodel te kiezen of om die (later) uit te bouwen naar een volledige SRCM-certificering.

Een eigen ambitieniveau

Het ambitiemodel geeft handvatten voor een betrokken en verantwoorde benadering van debiteurklanten. De organisatie stelt zelf het ambitieniveau vast voor de verschillende onderdelen en krijgt hier actieve feedback op van de SRCM-Raad. Daarmee start een gestructureerd proces om te groeien in maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan de eigen organisatie te laten zien dat de maatschappelijke ambities gerealiseerd worden.

Certificering voor Creditmanagement Opdrachtgevers

Organisaties die verder willen, bieden we de mogelijkheid om zich te laten certificeren op de SRCM-norm voor Creditmanagement Opdrachtgevers. Die bestaat uit een objectieve toetsing dat het SRCM-systeem voldoende is geïmplementeerd en opname in het SRCM-register. Voor in- en externe stakeholders kan dit een belangrijk signaal zijn om de realisatie van de maatschappelijke ambities van de organisatie te bewijzen.

Meer informatie?

Bel met Bart van Gerven op nummer 06 2888 0484‬ of per mail via b.v.gerven@srcm-certificering.nl of Wiebe-Bart Veenstra op nummer 06 2292 1213‬ of mail via w.b.veenstra@srcm-certificering.nl.