Opbouw van de SRCM norm

Opbouw van de SRCM-norm

De norm start vanuit een viertal beginselen. De beginselen vormen leidende principes voor alle normen en norm-eisen en zijn in de uitwerking daarvan te herkennen. Daarna valt de SRCM-norm uiteen in acht secties, die ieder zijn uitgewerkt in een of meerdere normonderdelen. Een normonderdeel is gekaderd door een doelstelling en opgebouwd uit een of meerdere norm-eisen. Centraal staat sectie 6. Credit Management.

Visual SRCM-norm

Beginselen

  • Openheid & transparantie
  • Gepaste zorgvuldigheid
  • Social & Responsible Credit Management
  • Afleggen van verantwoording

Volwassenheidsmodel

Maatschappelijke betrokkenheid kan niet statisch zijn. En een van de uitgangspunten van de SRCM-norm is innovatie. Daarom is aan de norm een volwassenheidsmodel gekoppeld. In het model zijn aan ieder SRCM-normonderdeel zijn vijf groeiniveaus gekoppeld. Het basisniveau is 1. Reactief. De organisatie besteedt dan geen aandacht aan dat onderdeel; invulling is afhankelijk van de (toevallige) inzet van een medewerker. Organisaties die niet hoger scoren dan niveau 1 voldoen op dat onderdeel niet aan de SRCM-norm. 

Via de niveaus 2. Beheerst, 3. Gedefinieerd, 4. Gemanaged kan een organisatie groeien tot niveau 5. Geoptimaliseerd. Dan is er onder meer sprake van gerichte innovatie en structureel samenwerken met derden.

Het volwassenheidsmodel geeft de organisatie houvast in het bepalen welke stappen zij kan zetten om tot een hoger niveau in de SRCM-norm te komen. Maar het is niet vrijblijvend. Het uitgangspunt van SRCM is innovatie en het steeds verbeteren op de normonderdelen. Van de aangesloten organisaties wordt dan ook verwacht dat zij bewegen richting een hoger niveau. Het spreekt voor zich dat groei op de onderdelen van hoofdstuk 6. Credit Management daarbij centraal staat.

SRCM normering boek
Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Register van deelnemers