SRCM register

Uitgebreid

Register van deelnemers

Gecertificeerd
Startkwalificatie
Alle
Organisatie
Type certificaat
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag
Accountor Nederland B.V.
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Voor Accountor betekent incasso meedenken met de debiteur om de vordering met zo min mogelijk aanvullende kosten voldaan te krijgen. Klantgericht incasseren en samen zoeken naar de beste oplossing is onze focus. We begrijpen dat het voor de debiteur niet leuk is wanneer een incassomedewerker belt of op een andere manier contact opneemt. Het is echter in het belang van de debiteur dat we samen de situatie inzake de openstaande vordering oplossen, waarbij we de persoonlijke situatie in acht nemen. Daarom doen wij veel moeite om de debiteur te spreken. Wanneer de betaalachterstand niet in één keer betaald kan worden dan zoeken we graag samen met de debiteur naar een langetermijnoplossing. Dit gaat verder dan het verlenen van uitstel en regelingen; waar nodig verwijzen wij mensen met bijvoorbeeld problematische schulden actief door naar (schuld)hulpverlenende instanties.

Door ons aan te sluiten bij SRCM wordt onze persoonlijke manier van werken nog meer benadrukt.

AGIN Timmermans
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot

AGIN Timmermans B.V.

Van oudsher familiebedrijf (1976) AGIN Timmermans is een ambitieuze gerechtsdeurwaardersorganisatie met een bevlogen team incassospecialisten, een eigen juridische afdeling en een team Advocatuur en Notariaat – Legal- met specialistische kennis en gevoel voor uw zaak. 

Vanuit de vestigingen Rotterdam, Bergen op Zoom en Tilburg wordt voor opdrachtgevers resultaatgericht geïncasseerd MET oog voor de mens achter de schulden. Dat is waar AGIN Timmermans voor staat: maatschappelijk betrokken incasseren met maatwerk, klant- en resultaatgerichtheid en korte lijnen.

Downloads
BRU Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

BRU Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Persoonlijk en professioneel

BRU is een landelijk opererend, zelfstandig deurwaarderskantoor en incassobureau. Al meer dan 25 jaar zijn we een betrouwbare en deskundige partner voor onze cliënten. Met een helder incassosysteem, professionele toewijding en een traditie van juridische topkwaliteit.

Veelzijdig en laagdrempelig

Bij ons vindt u alle incasso- en deurwaardersdiensten in één hand. Vanaf de eerste aanmaning tot en met gerechtelijke procedures en beslaglegging. Uw zaken worden behandeld door een team van ervaren gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers. We zijn een laagdrempelig kantoor met korte lijnen naar onze opdrachtgevers. Onze cliënten waarderen de persoonlijke en flexibele no-nonsense aanpak. In standaardprocedures geloven we niet. BRU biedt altijd maatwerk.

Buik & Van der Horst
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik en Van der Horst B.V

Menselijke maat

Rekeningen moeten betaald worden, maar dan wel het liefst zonder nieuwe problemen te creëren. Die overtuiging bepaalt al 25 jaar de aanpak van de gerechtsdeurwaarders van Buik & Van der Horst: een persoonlijke en positieve aanpak met oog voor de menselijke maat. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat op, voor alle betrokken partijen. 

 

Sociale rol in Leiden en omgeving

Buik & Van der Horst begon ooit als klein kantoor, zeven man en vrouw sterk. Inmiddels is het kantoor uitgegroeid tot een belangrijke speler in Leiden en omgeving. Naast hun rol als gerechtsdeurwaarder heeft Buik & Van der Horst ook een sociale rol binnen de regio. Zo draagt het kantoor o.a. bij aan JINC: een platform dat zich inzet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor ieder kind.

Downloads
Deurwaarder.com
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot

Maatschap Deurwaarder.com

Sinds de oprichting in 1983 is ons kantoor altijd al gericht op maatwerkincasso, voornamelijk op termijnenincasso als huur, hypotheek en financiering. De wereld van de deurwaarder is aan het  veranderen. Er zal steeds meer aandacht gevraagd worden voor de positie van de schuldenaar. De laatste jaren wordt het sociale aspect steeds belangrijker voor onze opdrachtgevers. Deurwaarder.com speelt op deze veranderingen in de markt in om zo met fris elan toekomstbestendig te zijn.

Wij hebben reeds opdrachtgevers waarbij het maatschappelijk betrokken incasseren zo zwaar weegt dat een deel van ons verdienmodel door hen gedragen wordt. Zo houden wij de volledige focus op vroegsignalering en preventie. Door laagdrempelig en transparant te werken, door altijd de focus op kwaliteit te hebben , door te luisteren naar onze opdrachtgevers en hun klanten zijn wij altijd op zoek naar het juiste perspectief en het bieden van de beste oplossing!

Deurwaarder.com neemt haar verantwoordelijkheid in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We gaan dit verder handen en voeten geven in een continue verbeterproces aan de hand van de gestelde normering van het SRCM.

Downloads
Flanderijn
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

Flanderijn Beheer B.V.

Afspraken moeten worden nagekomen. Dat is de kern van onze economie. Leveranciers leveren producten en diensten onder de voorwaarde dat daar ook een prestatie (betaling) tegenover staat. Flanderijn zorgt er voor dat die tegenprestatie ook geleverd wordt en de risico’s van niet-betalende klanten geminimaliseerd worden. Maar daarbij verliezen wij de menselijke maat niet uit het oog. 

Wij kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij integer handelen, betrokkenheid en persoonlijk contact met opdrachtgevers, klanten en derden voorop staan. Sociaal verantwoord ondernemen is de kern van ons bedrijf.

Geerlings & Hofstede
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot

Maatschap Geerlings & Hofstede, Gerechtsdeurwaarders / Juristen

Wij zijn Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders. Ons kantoor kent de incassomarkt en volgt de schuldenproblematiek in Nederland op de voet. We zijn altijd in ontwikkeling en op zoek naar de beste incasso-oplossingen, kennen onze maatschappelijke rol en incasseren op maatschappelijk betrokken wijze. 

Onze medewerkers verdiepen zich in de situatie van de schuldenaar. Ons motto is: “meer aandacht, meer resultaat”. Samen schulden incasseren met respect voor alle daarbij betrokken partijen. Wij maken onderdeel uit van de SCRM-kopgroep en daar zijn we trots op!

GGN
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

GGN Mastering Credit B.V.

GGN is in 2009 ontstaan uit een groot aantal zelfstandige deurwaarderskantoren uit heel Nederland en is met 550 medewerkers, waarvan 50 deurwaarders, marktleider in Nederland op het gebied van incasso- en deurwaardersdiensten. Wij investeren flink in digitalisering en automatisering en geloven in een sociale aanpak. Uit ervaring weten we dat iedereen in principe zijn schulden wil betalen. Maar soms lukt dat niet door financiële of sociale omstandigheden. Daarom verdiepen wij ons in de persoon achter de schuld en bieden we hulp waar dat kan. Zo helpen we klanten met betalen en het oplossen van hun schulden. Op die manier vinden we de optimale balans tussen sociaal en financieel rendement.

Groot & Evers
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders

Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders B.V.

Onze kernwaarden zijn sinds jaar en dag voor ons een belangrijk onderdeel van ons bedrijf.  Persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en oplossingsgericht werken is in onze visie de sleutel tot succes. Wij zijn landelijk werkzaam en inmiddels uitgegroeid tot een specialist in onze branche. Kennis van de schuldenproblematiek, integriteit en maatschappelijke interesse vormen de basis voor sociaal verantwoord ondernemen.

Wij streven naar een respectvolle aanpak voor alle partijen. Zowel binnen ons bedrijf als binnen de samenleving moeten wij oog houden voor het individu. Middels open communicatie en proportionaliteit van maatregelen kunnen wij maatwerk aanbieden aan alle partijen. De menselijke maat bepaald, en deze betrokkenheid dragen wij graag uit naar onze klanten, medewerkers alsook naar de samenleving in zijn geheel.

Downloads
Hafkamp
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Als landelijke incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie zijn wij overtuigd dat betrokkenheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid de basis vormen van onze dienstverlening. Dit maakt dat wij koersvast kunnen opereren in een samenleving waarin (gezonde)schulden onderdeel zijn van het dagelijkse leven en een goed functionerende maatschappij. Dat doen we door ervoor te zorgen dat zowel onze opdrachtgevers als hun klanten gaan inzien dat een juiste aanpak van schuldenproblematiek cruciaal is voor stabiele relaties en een duurzaam voortbestaan. 

Wij vinden dat een respectvolle aanpak en –oplossing altijd boven alles geplaatst moet worden. Individuele belangen van betrokkenen verliezen we daarbij nooit uit het oog.

Van der Hoeden | Mulder
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Van der Hoeden | Mulder Amsterdam B.V.

VDHM is al meer dan 35 jaar een toonaangevend Amsterdams kwaliteitskantoor, met een juridische/incasso praktijk gericht op heel Nederland en met een deurwaardersfocus op de Randstad. Onze specialisaties liggen op het gebied van (sociale) huur/verhuur, financiële dienstverleners en (semi)overheden. 

Al 35 jaar werken we met overtuiging langs de lijn van verantwoord incasseren: Altijd met respect en ontzag voor de belangen van de schuldenaar, nooit onnodige kosten maken en liever samen een oplossing zoeken, dan tegen elkaar procederen of executeren. 

Vandaar dat wij ons volledig vinden in de doelstellingen van SRCM en ernaar streven om ons op dit vlak te blijven ontwikkelen.

Inkassier
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Inkassier B.V.

Modern en verantwoord incasseren. Al meer dan 50 jaar draagt Inkassier bij aan het incasseren op maat. Waar vroeger de focus lag op enkel het innen van vorderingen, ligt de focus steeds meer op het voorkomen van onnodige kosten. Wij incasseren achterstanden op moderne en daadkrachtige wijze, met oog en ruimte voor de persoonlijke omstandigheden van debiteur. Wij werken aan innovatieve incassotrajecten die naadloos aansluiten bij onze opdrachtgevers en debiteuren. Ons ervaren team bestaat uit meer dan zeventig deurwaarders, juristen en incassomedewerkers die het maatschappelijke belang van een iedere partij continu in acht nemen.

Janssen & Janssen
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Samen, snel en makkelijk schulden oplossen.

Dat is simpelweg waar we voor staan en waar we voor gaan. Vanuit onze hoofdvestiging in Eindhoven en de diverse vestigingen door het land. We hebben een uitgesproken visie op schuldenproblematiek en de aanpak daarvan. We nemen onze verantwoordelijkheid in dit maatschappelijk probleem. In goede samenwerking met onze opdrachtgevers. We helpen hen zodat zij vanuit creditmanagement mooie KPI’s kunnen rapporteren. Maar we zijn er ook voor hun klanten, de klant-debiteuren. Onze benadering is het liefst motiverend, maar dwingend als het moet. Daar waar het kan proberen we hen weer perspectief te bieden. Een eerste stap naar een schuldenvrij leven. Want niemand verdient een leven met schulden.

Downloads
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

JW Gerechtsdeurwaarders B.V.

Dertig jaar geleden ben ik met Wim Jongejan ons huidige kantoor Jongejan Wisseborn begonnen. Toen al was het uitgangspunt om schuldenaren met respect en begrip te behandelen. Sociale betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder is voor ons niet meer dan logisch en is de manier waarop wij ook “in het vak” willen zitten. Samen met mijn compagnon Willeke Doelwijt willen wij dit ook meetbaar en toetsbaar maken. Naast het wettelijk toezicht en tuchtrecht, een AFM vergunning en lidmaatschap van het KIFID nemen wij dus deel aan de SRCM met een toetsbaar normenkader die de sociale betrokkenheid van onze organisatie benadrukt.

Downloads
Karreman Gerechtsdeurwaarders & Juristen
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

Afspraken moeten worden nagekomen. Hierin hebben wij belangrijke wettelijke taken. Wij vinden echter dat er naast onze wettelijke taken ook rekening gehouden moet en kan worden met de menselijke maat. Denk hierbij onder andere aan het voorkomen van onnodige schuldoploop, een goede en respectvolle communicatie naar alle partijen, proportionaliteit van maatregelen, de mogelijkheid om een regeling te treffen, respect voor de leefomgeving en goede zorg voor onze medewerkers. De SRCM-norm sluit hier mooi bij aan en zo dragen wij ons steentje bij.

 

Reijn Retro
Type certificaat
Gecertificeerd
Geldig tot

Retro Inkasso B.V.

ReijnRetro is een betrouwbaar en vernieuwend deurwaarderskantoor. Al sinds de oprichting in 1981 staat kwaliteit van dienstverlening centraal, net als een persoonlijke en oplossende benadering.

ReijnRetro kent geen standaard incassoprocedures, maar stemt de procedure volledig af op de situatie. Dat doen we met persoonlijk contact en we laten debiteuren niet maanden zwemmen in geautomatiseerde incassoprocessen. We nemen de tijd voor een gesprek en doen er alles aan om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Een benadering die zich uitbetaalt met een betaling van de schuldenaar of met een afgesloten betalingsregeling. Zo komen we snel tot een oplossing: goed voor de opdrachtgever en voor de debiteur. Maatschappelijk betrokken incasseren is een vaste waarde bij ReijnRetro en het gaan behalen van de SRCM-certificering is hier een mooie bevestiging van.

Downloads
Snijder Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Specialisten met het hart op de goede plek. Onze aanpak is doeltreffend, intensief, op maat en altijd flexibel. In de ideale wereld betalen klanten altijd en op tijd, de werkelijkheid is anders. Toch is de reden waarom niet betaald wordt verschillend. Onze aanpak zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers erop kunnen rekenen dat wij achterstanden innen met respect voor hun klanten. Klant-debiteuren geven aan dat er geluisterd wordt en dat er ruimte is om afspraken te maken. De SRCM-norm bevestigt voor ons wat wij al jaren doen, incasseren met het hart op de goede plek.

Downloads
SVH gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot

Seuren, v.d. Vlies & Van Heijnsbergen gerechtsdeurwaarders, juristen, incasso B.V.

SVH gerechtsdeurwaarders is een klein kantoor: groot genoeg om voor elke discipline specialisten in te zetten, en klein genoeg om een persoonlijke band met opdrachtgevers en klant-debiteuren op te bouwen. Wij vinden het erg belangrijk dat we weten voor en met wie we werken. Dat vinden we plezierig én het vergroot onze efficiency. Maatschappelijk Betrokken Incasseren zit in onze genen. Wij willen een ander behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Met stimulerende acties en de inzet van een budgetcoach proberen we de klant-debiteuren positief in beweging te krijgen. Samen met hen werken aan een structurele oplossing van financiële vraagstukken.

Downloads
Syncasso
Type certificaat
Certificering gerechtsdeurwaarders
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

Syncasso Nederland B.V.

Syncasso’s merkbelofte ‘We cash. We care.’ en de kernwaarden (Be)Grip, Verbinden en Overtreffen vormen samen het fundament voor Syncasso. Om verdere invulling te geven aan onze Care belofte, investeren we in wetenschappelijk onderzoek naar begrijpelijke en effectieve incassocommunicatie. Zetten we AI en Machine Learning in om onze algoritmes om ‘niet-kunners en bijna niet kunners’ snel te identificeren. Nemen we deel in operationele en strategische samenwerkingsverbanden met schuldhulpverleningsorganisaties, ook op het gebied van vroegsignalering. Adviseren we overheidsinstellingen over de schuldenproblematiek en armoedebestrijding. We cash. We care.

Vermeer Gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Sinds november 2021 staat er een nieuwe directie aan het roer bij Vermeer Gerechtsdeurwaarders. Daarbij is een nieuwe weg ingeslagen, en is de manier van werken binnen het kantoor veranderd en meer gericht op een maatschappelijk verantwoord incassoproces. Het nog te behalen SRCM certificaat zou hier een mooie bevestiging van zijn.

Wij leveren een totaalpakket aan juridische dienstverlening. Van aanmaning en procesvoering bij de rechtbank tot beslaglegging door een van onze gerechtsdeurwaarders. Wij regelen het voor u. Alles onder één dak! De menselijke maat wordt daarbij niet uit het oog verloren. Onze incassowerkzaamheden zijn vergaand geautomatiseerd om efficiëntie, persoonsgerichtheid en betrouwbaarheid te borgen. Hierbij houden wij onverminderd oog voor de persoonlijke omstandigheden van een debiteur. Wij sturen op een optimale balans tussen een hoog inningsresultaat, zo laag mogelijke kosten en een sociaal-maatschappelijk verantwoord incassoproces.

Wij maken innovatief gebruik van ICT-oplossingen. Big data worden gebruikt in samenhang met heldere communicatie richting debiteuren. Incassoscores worden voortdurend gemeten en waar nodig worden onze incassotrajecten vervolmaakt. Op een positieve en motiverende wijze benaderen wij onze debiteuren, en dit werpt zijn vruchten af.

Yards
Zuydgroep
Type certificaat
Startkwalificatie
Geldig tot
Downloads

Beëindigd

Organisatie
Reden
Geen deelnemers gevonden.