SRCM register

Uitgebreid

Register van deelnemers

Organisatie
Type certificaat
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag
AGIN Timmermans
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

AGIN Timmermans B.V.

Van oudsher familiebedrijf (1976) AGIN Timmermans is een ambitieuze gerechtsdeurwaardersorganisatie met een bevlogen team incassospecialisten, een eigen juridische afdeling en een team Advocatuur en Notariaat – Legal- met specialistische kennis en gevoel voor uw zaak. 

Vanuit de vestigingen Rotterdam, Bergen op Zoom en Tilburg wordt voor opdrachtgevers resultaatgericht geïncasseerd MET oog voor de mens achter de schulden. Dat is waar AGIN Timmermans voor staat: sociaal verantwoord incasseren met maatwerk, klant- en resultaatgerichtheid en korte lijnen.

De Best en Partners
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

De Best & Partners levert maatwerk en int met respect voor onze klanten en klant-debiteuren. De Best & Partners is transparant als het gaat haar om haar werkwijze, kosten, opbrengsten en resultaten. Het uitgangspunt daarbij is natuurlijk wel dat schulden betaald moeten worden, maar op een manier waarbij naast de belangen van haar klanten óók rekening wordt gehouden met de belangen van klant- debiteuren. Dit doen wij door onze werkprocessen slechts beperkt te standaardiseren, en heel veel tijd te investeren in het onderhouden van persoonlijk contact met de klant-debiteur en derden, zoals schuldhulpverleningsorganisaties maar ook op het gebied van vroegsignalering. Hierdoor is er altijd ruimte om, rekening houdende met de specifieke (financiële) omstandigheden, tot een oplossing te komen die voor zowel voor de opdrachtgever als de debiteur-klant aanvaardbaar is. De meeste mensen laten schulden immers niet doelbewust ontstaan en vaak zijn er onderliggende problemen die aan een betalingsachterstand ten grondslag liggen. Door oog te hebben voor die oorzaken en mee te denken met de klant-debiteur wordt voorkomen dat schulden verder oplopen. Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Incasseren is dan ook iets wat De Best en Partners heel normaal vindt en waarvoor zij zich de komende jaren verder in wil zetten.

Deurwaarderskantoor Holland
Type certificaat
Deelnemer kopgroep & toetreding aangevraagd

Deurwaarderskantoor Holland B.V.

 

De Klerk Vis Niekus
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk Vis Niekus B.V.

We hebben als kantoor vestigingen in Amsterdam en Ede. In onze visie moet een schuldenaar zijn schuld voldoen. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van beide partijen en wordt de “menselijke maat” toegepast. Wat dat is? Het ziet op kostenbeperking, duidelijke communicatie, toegankelijkheid en is aan verandering onderhevig. De menselijke maat maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord incasseren. Het voldoen aan SRCM is voor ons belangrijk niet alleen omdat we aantonen op een verantwoorde manier te werken, maar ook om ons steeds op dat punt te verbeteren.

 

Flanderijn
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Flanderijn Beheer B.V.

Afspraken moeten worden nagekomen. Dat is de kern van onze economie. Leveranciers leveren producten en diensten onder de voorwaarde dat daar ook een prestatie (betaling) tegenover staat. Flanderijn zorgt er voor dat die tegenprestatie ook geleverd wordt en de risico’s van niet-betalende klanten geminimaliseerd worden. Maar daarbij verliezen wij de menselijke maat niet uit het oog. 

Wij kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij integer handelen, betrokkenheid en persoonlijk contact met opdrachtgevers, klanten en derden voorop staan. Sociaal verantwoord ondernemen is de kern van ons bedrijf.

Geerlings & Hofstede
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Maatschap Geerlings & Hofstede, Gerechtsdeurwaarders / Juristen

Wij zijn Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders. Ons kantoor kent de incassomarkt en volgt de schuldenproblematiek in Nederland op de voet. 
We zijn altijd in ontwikkeling en op zoek naar de beste incasso-oplossingen, kennen onze maatschappelijke rol en incasseren sociaal verantwoord. 
Onze medewerkers verdiepen zich in de situatie van de schuldenaar. Ons motto is: “meer aandacht, meer resultaat”. Samen schulden incasseren
met respect voor alle daarbij betrokken partijen. Wij maken onderdeel uit van de SCRM-kopgroep en daar zijn we trots op!

Hafkamp
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Janssen & Janssen
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

Samen, snel en makkelijk schulden oplossen.

Dat is simpelweg waar we voor staan en waar we voor gaan. Vanuit onze hoofdvestiging in Eindhoven en de diverse vestigingen door het land. We hebben een uitgesproken visie op schuldenproblematiek en de aanpak daarvan. We nemen onze verantwoordelijkheid in dit maatschappelijk probleem. In goede samenwerking met onze opdrachtgevers. We helpen hen zodat zij vanuit creditmanagement mooie KPI’s kunnen rapporteren. Maar we zijn er ook voor hun klanten, de klant-debiteuren. Onze benadering is het liefst motiverend, maar dwingend als het moet. Daar waar het kan proberen we hen weer perspectief te bieden. Een eerste stap naar een schuldenvrij leven. Want niemand verdient een leven met schulden.

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

JW Gerechtsdeurwaarders B.V.

Dertig jaar geleden ben ik met Wim Jongejan ons huidige kantoor Jongejan Wisseborn begonnen. Toen al was het uitgangspunt om schuldenaren met respect en begrip te behandelen. Sociale betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder is voor ons niet meer dan logisch en is de manier waarop wij ook “in het vak” willen zitten. Samen met mijn compagnon Willeke Doelwijt willen wij dit ook meetbaar en toetsbaar maken. Naast het wettelijk toezicht en tuchtrecht, een AFM vergunning en lidmaatschap van het KIFID nemen wij dus deel aan de SRCM met een toetsbaar normenkader die de sociale betrokkenheid van onze organisatie benadrukt.

Jongerius
Type certificaat
Startkwalificatie
Geldig tot

Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso B.V.

Jongerius vindt dat Maatschappelijk en Verantwoord Incasseren de enige eerlijke manier van incasseren is. Verbinding leidt tot het meest positieve resultaat, leidt naar bevrijding van schulden. Verantwoord incasseren biedt hoop en perspectief en vermindert de totale schuldenlast. Jongerius loopt voorop in het nieuwe incasseren. Het incasseren op een sociaal en maatschappelijke manier. Wij zetten als eerste in de markt een totaalconcept neer. Samen met onze opdrachtgevers komen we in beweging. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin schulden niet meer vanzelfsprekend zijn, maar deze duurzaam oplossen, en als ultiem doel schulden voorkomen. We noemen dit totaalconcept: Jongerius Verantwoord Incasseren. De SRCM-norm is hier een belangrijk onderdeel van.

Downloads
Karreman Gerechtsdeurwaarders & Juristen
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

Afspraken moeten worden nagekomen. Hierin hebben wij belangrijke wettelijke taken. Wij vinden echter dat er naast onze wettelijke taken ook rekening gehouden moet en kan worden met de menselijke maat. Denk hierbij onder andere aan het voorkomen van onnodige schuldoploop, een goede en respectvolle communicatie naar alle partijen, proportionaliteit van maatregelen, de mogelijkheid om een regeling te treffen, respect voor de leefomgeving en goede zorg voor onze medewerkers. De SRCM-norm sluit hier mooi bij aan en zo dragen wij ons steentje bij.

 

Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Seuren, v.d. Vlies & Van Heijnsbergen gerechtsdeurwaarders, juristen, incasso B.V.

Snijder Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Type certificaat
Startkwalificatie
Geldig tot
Actueel SRCM-verslag

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

Specialisten met het hart op de goede plek. Onze aanpak is doeltreffend, intensief, op maat en altijd flexibel. In de ideale wereld betalen klanten altijd en op tijd, de werkelijkheid is anders. Toch is de reden waarom niet betaald wordt verschillend. Onze aanpak zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers erop kunnen rekenen dat wij achterstanden innen met respect voor hun klanten. Klant-debiteuren geven aan dat er geluisterd wordt en dat er ruimte is om afspraken te maken. De SRCM-norm bevestigt voor ons wat wij al jaren doen, incasseren met het hart op de goede plek.

Downloads
Swier cs
Type certificaat
Toetreding goedgekeurd

Swier cs Gerechtsdeurwaarders B.V.

Ons uitgangspunt is dat we in alle aspecten van ons werk tegen iedere betrokkene duidelijk willen zijn. Duidelijk over onze werkwijze en onze tarieven, over kansen en over mogelijkheden. Een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een persoonlijke aanpak staan bij ons hoog in het vaandel. Swier cs staat voor een bovengemiddeld rendement juist omdat er bij ons voldoende tijd en ruimte is voor een proactieve en persoonlijke aanpak en aandacht voor de menselijke aspecten.

Syncasso
Type certificaat
Startkwalificatie
Geldig tot

Syncasso Nederland B.V.

Syncasso’s merkbelofte ‘We cash. We care.’ en de kernwaarden (Be)Grip, Verbinden en Overtreffen vormen samen het fundament voor Syncasso. Om verdere invulling te geven aan onze Care belofte, investeren we in wetenschappelijk onderzoek naar begrijpelijke en effectieve incassocommunicatie. Zetten we AI en Machine Learning in om onze algoritmes om ‘niet-kunners en bijna niet kunners’ snel te identificeren. Nemen we deel in operationele en strategische samenwerkingsverbanden met schuldhulpverleningsorganisaties, ook op het gebied van vroegsignalering. Adviseren we overheidsinstellingen over de schuldenproblematiek en armoedebestrijding. We cash. We care.

Downloads