Sociaal & Verantwoord incasseren

De norm voor Sociaal en Verantwoord incasseren.

Sociaal en verantwoord incasseren. Er wordt veel over gezegd en geschreven. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen zo’n incassotraject moet voldoen, was tot nu toe niet duidelijk. Die duidelijkheid is er nu: de SRCM-norm, de norm voor Social & Responsible Credit Management.

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. In de naamgeving van de norm worden daarom apart de sociale aspecten, met name werkend richting de klant-debiteur, benadrukt én die van verantwoord incasseren waarbij ook de belangen van alle andere partijen meewegen.

Ook andere MVO aspecten

Omdat MVO méér inhoudt dan enkel aandacht voor de incassowerkzaamheden is SRCM een ontwikkeld als een branchespecifieke norm die ook de onderdelen van algemene MVO-richtlijnen omvat.Maar centraal in de norm staan de eisen voor credit management.

Breed draagvlak

Voor de ontwikkeling van de norm is uitvoerig gesproken met opdrachtgevers zoals banken en woningcorporaties, maar ook met bewindvoerders, sociaal raadslieden en schuldhulpverleners. Daarom kan de SRCM-norm op een brede acceptatie rekenen. De norm is bovendien transparant en voor iedereen inzichtelijk. Een onafhankelijke audit en beoordeling door een deskundige Raad voor Certificering waarborgt de inhoudelijke kwaliteit.

Register van deelnemers

Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
Actueel

Omdat door de corona-crisis reguliere audits niet mogelijk zijn, onderzoekt SRCM de mogelijkheid voor remote-auditing.