Deurwaarders

Incasseren met oog voor de situatie van de debiteur lijkt eenvoudig. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen zo’n incassotraject moet voldoen is vaak niet duidelijk. De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader.

Incassobureaus

Eén norm voor Maatschappelijk Betrokken Incasseren, MVO én de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening.

Schuldeisers

Een ambitiemodel voor betrokken incasseren. Om extern te laten zien dat er sprake is van een evenwichtig incassoproces en intern verbeterslagen te maken.

Betrokken incasseren

De norm voor maatschappelijk betrokken incasseren

Incasseren met oog voor de situatie van de debiteur lijkt eenvoudig. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen zo’n incassotraject moet voldoen is vaak niet duidelijk. De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader.

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de norm worden daarom apart de maatschappelijke aspecten, met name werkend richting de klant-debiteur benadrukt én die van betrokken en verantwoord incasseren waarbij ook de belangen van de andere partijen meewegen.

Ook andere MVO aspecten

Omdat MVO méér inhoudt dan enkel aandacht voor de incassowerkzaamheden is SRCM ontwikkeld als een branchespecifieke norm die ook de onderdelen van algemene MVO-richtlijnen omvat. Maar centraal in de norm staan de eisen voor credit management.

Breed draagvlak

Voor de ontwikkeling van de norm is uitvoerig gesproken met opdrachtgevers zoals banken en woningcorporaties, maar ook met bewindvoerders, sociaal raadslieden en schuldhulpverleners. Daarom kan de SRCM-norm op een brede acceptatie rekenen. De norm is bovendien transparant en voor iedereen inzichtelijk. Een onafhankelijke audit en beoordeling door een deskundige Raad voor Certificering waarborgt de inhoudelijke kwaliteit.

Register van deelnemers

Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
Actueel

SRCM wil naast gerechtsdeurwaarders, ook voor opdrachtgevers en incassobureaus een platform voor betrokken incasseren zijn. Ketenpartners die samenwerken aan betrokken incasseren zijn een hefboom zijn om de nog steeds groeiende schuldenproblematiek te beteugelen.  

SRCM gaat regelmatig in een digitale nieuwsbrief informatie delen over betrokken incasseren. Over de beste ideeën uit onze roundtables, interviews met deelnemers over hun ervaringen met SRCM, hoe volwassenheidsniveaus helpen bij de ontwikkeling van betrokken incasseren en de functie van interne communicatie om SRCM in de behandeling van betalingsachterstanden te verankeren. 

SRCM organiseert op woensdagmiddag 22 maart een Roundtable KPI’s voor Sociale Incasso onder leiding van Peter Geelen. Hij heeft de bestseller KPI’s die wel werken geschreven, waarin hij beschrijft dat KPI’s onbedoeld barrières kunnen opwerpen. Daarvan worden klanten de dupe en gaat veel tijd verloren aan het herstellen van fouten. KPI's leiden op die manier niet tot de gewenste prestatieverbetering.

Op woensdagmiddag 22 maart organiseert SRCM een roundtable KPI’s voor Sociale Incasso voor SRCM-deelnemers en hun opdrachtgevers. Afspraken over Sociale Incasso KPI’s zijn jammer genoeg nog uitzonderingen zodat maatschappelijk betrokken incasseren onzichtbaar blijft. Dat doet geen recht aan het belang van die inspanningen en de noodzaak voor maatschappelijk betrokken incasseren.