Perspectief op aflossing van de schuld

De SRCM-norm is opgebouwd uit 8 normen en 21 normonderdelen. In deze artikelenreeks lichten we die norm voor norm toe, te beginnen bij norm 6 Credit Management die is opgebouwd uit acht normonderdelen. In dit artikel bespreken we het normonderdeel: Perspectief op aflossing van de schuld

De SRCM-certificering maakt de inzet voor sociaal betrokken creditmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar. De certificering stimuleert daarnaast samenwerking in de schulddienstverleningsketen langs gedeelde normen, waarden en procesinrichting.

Perspectief

De creditmanagementdienstverlener richt haar behandeling altijd zo in dat zowel de opdrachtgever als de klant-debiteur perspectief hebben op aflossing van de schuld. Deze doelstelling is uitgewerkt naar zes normonderdelen.

 1. Activeren

De creditmanagementdienstverlener activeert, stimuleert en faciliteert de klantdebiteur om een oplossing voor de betalingsachterstand te (helpen) zoeken. 

 1. De beslagvrije voet respecteren

De behandeling respecteert de beslagvrije voet van de debiteurklant. Waar nodig worden maatregelen met terugwerkende kracht hierop aangepast.

 1. Beantwoording vragen en verzoeken

De processen zijn zo ingericht dat binnen drie werkdagen gereageerd wordt op primaire vragen of verzoeken van de debiteurklant en binnen zeven dagen op alle overige vragen. De organisatie zorgt dat er een overzicht is van primaire vragen die tenminste de volgende onderdelen bevat:

 • Verzoek om een stand van zaken overzicht/openstaand saldo
 • Verzoek tot aangaan of wijzigen van een regeling
 • Vragen over de mogelijkheid tot betaling zonder verdere maatregelen/
 • kostenophogingen (betaald voor zitting, betalen voor beslagmaatregel)
 • Vragen over een uitgebrachte dagvaarding
 • Vragen over het verloop van een gerechtelijke procedure, mogelijkheid tot
 • verweer en processuele bijstand
 • Vragen over een vonnis
 • Vaststelling of aanpassing van de beslagvrije voet
 • Vragen over een aangekondigde maatregel van tenuitvoerlegging (beslag)
 • Vragen over een (lopende) maatregel van tenuitvoerlegging (beslag)
 1. Innovatie om nieuwe interventies te ontwikkelen

Van de creditmanagementdienstverlener wordt verwacht dat zij innoveert en steeds zoekt naar

nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met de klant-debiteur en te stimuleren in het om

de schuldsituatie op te lossen.

 1. Problematische schuldsituaties

In situaties dat aflossing van de schuld langer zal gaan duren dan vijf jaar en de klant-debiteur in die periode enkel beschikking heeft over de beslagvrije voet, overlegt en adviseert de CM-dienstverlener de opdrachtgever over mogelijkheden om problematisering van de schuldsituatie te voorkomen.

Het uitgangspunt hiervoor is dat de klant-debiteur het perspectief moet hebben om op termijn schuldvrij te zijn en dat hij of zij niet in een aflossingssituatie blijft vastzitten. Gedacht kan worden aan het beperken van rente, stopzetten van ophogingen en/of (gedeeltelijke) kwijtschelding.

 1. Geen geldstroom binnen twaalf maanden

Het continue geconfronteerd worden met een schuld is een veroorzaker van stress. Van de CM-dienstverlener mag worden verwacht dat er aantoonbare vorderingen worden gemaakt in het proces van incasseren van een schuld. Het enkel voortdurend blijven aanmanen van een klant-debiteur past niet binnen deze norm.

In het volgende artikel bespreken we de SRCM-creditmanagementnorm Proportionaliteit tijdens het creditmanagementproces. Ga naar www.srcm-certificering.nl voor meer informatie over de SRCM-normen. De volledige SRCM-norm met alle normeisen en toelichtingen kunt u in PDF bestellen via https://bit.ly/3QrR4Dv