Ger Jaarsma | Voorzitter SRCM-Raad voor certificering

Ger Jaarsma is sinds de oprichting voorzitter van de SRCM-Raad voor certificering. Toen een groep gerechtsdeurwaarders als koploper samen met Bart en Wiebe Bart de normen voor de certificering ontwikkelden, is Ger gevraagd of hij geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen aan de Raad. Omdat hij veel affiniteit heeft met het onderwerp, eerder was hij directievoorzitter van Kredietbank Nederland en voorzitter van de NVVK, ging hij graag op het verzoek in. In dit interview vroegen we Ger naar de rol van de SRCM-raad en de ontwikkeling van de normering.

Ger Jaarsma | Voorzitter SRCM-Raad voor certificering

In de tijd dat ik voor Kredietbank Nederland en de NVVK werkte, had ik veel contact met deurwaarders en de KBvG. Er waren toen nog maar een paar gerechtsdeurwaarders die met een andere kijk op debiteuren socialer incasseerden. De meeste gerechtsdeurwaarders gingen er nog redelijk hard erin. Dat is gelukkig sterk verbeterd. Tot op de dag van vandaag vind ik het voorzitterschap van de SRCM-Raad geweldig leuk om te doen. Tijdens mijn voorzitterschap van de NVVK heb ik de eerste gerechtsdeurwaarders een draai zien maken. Nu zijn er kantoren SRCM-gecertificeerd waarvan ik dat 15 jaar geleden never nooit niet zou hebben geloofd. Dat is heel mooi om te zien. Het vak heeft een enorme evolutie doorgemaakt. 

Objectieve en onafhankelijke beoordeling

De SRCM-Raad krijgt voor de auditor op pad gaat de rapportage die de gerechtsdeurwaarder zelf heeft opgesteld. Daar hoeven we eigenlijk niets mee, maar we lezen alles. Dat biedt ons de mogelijkheid om de auditor vragen mee te geven. Kijk hier extra naar, kun je dat goed uitvragen. Vervolgens bekijken we hoe dat in het verslag van de auditor terugkomt. We beoordelen alle verslagen met z’n vieren. De Raad bestaat uit drie vaste leden plus roulerend een van de vier SRCM-gecertificeerde gerechtsdeurwaarders die het raadslidmaatschap zijn gevraagd. Uiteraard beoordeelt die niet zijn of haar eigen kantoor. We lezen de verslagen individueel, ieder beoordeelt dat op zijn of haar eigen manier. Meestal signaleren we al snel of plannen en voornemens opportunistisch zijn. Het hoeft niet in een half jaar af, kies liever een realistisch tijdpad. Belangrijk is dat we het gevoel hebben dat een kantoor intrinsiek gemotiveerd is en we zien dat ze stappen maken. Ik vind het zelf belangrijk dat ik word meegenomen in het verslag: hoe was de sfeer, wat heb je opgemerkt? 

Vervolgens formuleren de verschillende leden van Raad vragen en opmerkingen voor de auditor. We hebben soms onze bedenkingen bij een advies van de auditor. Dan is het bestuur aan zet om te bepalen of de auditor nogmaals langs moet bij het kantoor. 

SRCM-normen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen

De norm beweegt mee met nieuwe ontwikkelingen. Daar zijn we als SRCM-Raad sterk mee bezig. Gerechtsdeurwaarders doen meer met data en kunstmatige intelligentie - maar is dat nou goed of juist niet? Wanneer is het over het randje? Hoe groot is het risico dat er geprofileerd wordt op postcode of achternaam? Dat levert discussies op binnen de Raad en zien we terug in de audits en aangepaste normen voor de certificering.   

Certificering van andere ketenpartners

De ontwikkeling dat SRCM naast gerechtsdeurwaarders ook incasso-organisaties en CM-opdrachtgevers wil gaan begeleiden en certificeren juich ik heel erg toe. Wat je wilt is dat de hele keten anders gaat incasseren: sociaal maatschappelijk verantwoordelijk. Doel is niet het certificaat, maar om de categorie naar een ander level te tillen. Daar levert SRCM een flinke bijdrage aan. Steeds vaker wordt in aanbestedingen een SRCM-certificaat geëist. Er is een sneeuwbal gaan rollen en die wordt steeds groter.