SRCM actueel

Nieuws

Drie genomineerden presenteerden tijdens de Credit Expo hun Award-pitch van 15 minuten aan de vakjury en een zaal vol vakgenoten om de jury te overtuigen van de kracht en duurzaamheid van hun innovatie. Het was een close finish voor de VVCM Credit Management Innovatie Award. Voor de uitreiking van het SRCM Duurzaam Credit Management Accent was de jury unaniem.

De jury heeft uit de inzendingen drie nominaties gekozen die hun innovatie op 7 november tijdens de Award Pitches op de Credit Expo mogen presenteren. Dan wordt bepaald wie dit jaar de winnaar(s) is/zijn van de VVCM Credit Management Innovation Award en het SRCM Duurzaam Credit Management Accent.

In de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Informatie over meerdere schulden bij de debiteur werd door alle aanwezigen essentieel gevonden voor een klantgerichte benadering. CM-opdrachtgevers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders doen moeite om te achterhalen of een debiteurklant meerdere achterstanden heeft. Daar wordt in de incassocommunicatie – zowel schriftelijk als persoonlijk – veel aandacht aan besteed. Helaas met een onbevredigend resultaat. De meeste debiteurklanten reageren niet op de vraagstelling. En als ze dat wel doen, ontbreekt het ze vaak aan overzicht om echt een compleet beeld van de schulden te geven. 

In de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Betaalgemak werd genoemd als een van de aandachtspunten om invulling te geven aan een klantgericht, sociaal incassoproces. Technische oplossingen om snel foutloos te betalen via QR-codes of betaallinks worden al breed ingezet. Vooropgesteld dat de debiteur kan betalen lost dat veel vorderingen op in een mobile-first strategie, zelfs nog voor dat er incassokosten verschuldigd zijn. Maar duurzame oplossingen voor betalingsproblemen die rekening houden met beperkte of ontbrekende betaalcapaciteit van de debiteur zijn nog in ontwikkeling. 

Op donderdagmiddag 30 november organiseren VCMB en SRCM voor leden en hun opdrachtgevers een roundtable om met elkaar van gedachten te wisselen over DATA, AI en Ethiek voor creditmanagement in de Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

Essentieel voor innovatie 

Data en AI zijn essentieel voor de ontwikkeling van het creditmanagementvak – om debiteuren te beschermen tegen overkreditering en stapeling van incassokosten. Hierdoor kunnen problematische schulden ontstaan waarvan de impact op de klantdebiteuren sociaal, qua gezondheid en maatschappelijke kosten niet opweegt tegen de incasso-opbrengst.

Op 7 november worden in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch tijdens de Credit Expo de jaarlijkse VVCM Credit Management Innovation Award en voor de eerste keer ook de SRCM Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Op de websites van VVCM, SRCM en Credit Expo is informatie voor de deelnemers te vinden.

Uit alle ontvangen inzendingen worden DRIE nominaties gekozen, die hun innovatie aan de jury en aanwezigen mogen pitchen en daarvoor elk een kwartier de tijd krijgen. De pitches vinden plaats in Zaal Galloway tussen 14 en 15 uur.  De jury kiest op basis van de pitches de winnaar van de VVCM CM Innovation Award en de winnaar van het SRCM Duurzaam Credit Management Accent.  De winnaar van de Innovation Aard is niet noodzakelijk ook de winnaar van het Duurzaamheid Accent – maar dat kan uiteraard wel.

Op 7 november wordt tijdens de Credit Expo de VVCM Credit Management Innovation Award 2023 uitgereikt. In 2022 won Syncasso Goed Geregeld de creditmanagement innovatie van het jaar. We vroegen Sabine van den Boogaard van Syncasso naar haar ervaringen.

Kun je kort iets vertellen over de innovatie waarmee jullie de Award gewonnen hebben?

We doen regelmatig Groeisessies met relaties en ketenpartners over ontwikkelingen waarvan wij denken dat die belangrijk kunnen worden voor ons vak. Tijdens onze Groeisessie over PSD2 – innovatie op basis van bankrekeninginformatie – hebben we samen met de deelnemers bedacht om passende betalingsregelingen met PSD2 te ontwikkelen. Omdat afgesproken betalingsregelingen niet altijd worden nagekomen. Daar zijn allerlei oorzaken voor, waaronder gebrek aan overzicht van de debiteurklant in de eigen inkomsten en uitgaven. 

Tijdens de Credit Expo op 7 november 2023 wordt voor het eerst een Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Het Accent wordt uitgereikt aan de genomineerde voor de VVCM Innovation Award van wie de innovatie de hoogste bijdrage levert aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek. We vroegen Bart van Gerven, voorzitter van SRCM-certificering, naar de achtergronden en doelstellingen. 

In de SRCM-verslagen voor de certificering van de SRCM-norm zien we dat de deelnemers veel tijd en aandacht besteden aan het verbeteren van hun creditmanagementbenadering. Om kwetsbare groepen debiteuren te beschermen tegen kosten en maatregelen die ze niet kunnen dragen. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden. Die ontwikkelingen krijgen onvoldoende aandacht en waardering in de maatschappelijke en politieke discussies rondom armoede en schulden, ook omdat ze te weinig bekendheid krijgen.  

Michelle Dekker-Helmink is Managing Director van Groot & Evers met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Groot & Evers is meer dan thuis in ambtelijk werk voor de advocatuur, in incassotrajecten en juridisch advies en is aangesloten bij Legal LGBT Network FORWARD dat er naar streeft om de diversiteit en inclusiviteit binnen de juridische beroepsgroep te vergroten. In december 2022 heeft Groot & Evers de startkwalificatie voor de SRCM-certificering behaald. 

Tijdens de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Incassocommunicatie is een onderwerp dat CM-opdrachtgevers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders bezighoudt. Hoe bereik je de debiteurklant effectief en krijg je die in beweging om mee te werken aan een oplossing voor de betalingsachterstand. In dit artikel beschrijven we een aantal onderwerpen die in het rondetafelgesprek naar voren kwamen.

In de SRCM-Roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid binnen de Sociale Incasso. Daarbij kwam de inzet van persona en klantprofielen aan de orde, in combinatie met een gesegmenteerde incassobenadering waarbij boodschap, toon en kanaal zo goed mogelijk afgestemd zijn op de debiteurklant.

“Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Register van deelnemers