Klantgerichtheid en Sociale Incasso | Betaalgemak

In de SRCM-roundtable Klantgerichtheid en Sociale Incasso gingen de deelnemers in gesprek over praktische toepassingen voor Klantgerichtheid en Sociale Incasso. Betaalgemak werd genoemd als een van de aandachtspunten om invulling te geven aan een klantgericht, sociaal incassoproces. Technische oplossingen om snel foutloos te betalen via QR-codes of betaallinks worden al breed ingezet. Vooropgesteld dat de debiteur kan betalen lost dat veel vorderingen op in een mobile-first strategie, zelfs nog voor dat er incassokosten verschuldigd zijn. Maar duurzame oplossingen voor betalingsproblemen die rekening houden met beperkte of ontbrekende betaalcapaciteit van de debiteur zijn nog in ontwikkeling. 

Klantgerichtheid en Sociale Incasso | Betaalgemak

Betalingsregelingen

Het merendeel van de betalingsregelingen wordt niet volgehouden. Dat heeft verschillende oorzaken. De debiteur heeft geen overzicht over de (andere) verplichtingen. En/of spreekt een te hoog aflossingsbedrag af, om maar niet in één keer te hoeven betalen. De debiteur zelf het bedrag en de looptijd van regeling laten kiezen biedt daar in de praktijk ook meestal geen oplossing voor. Een passende regeling samenstellen die ondersteund wordt door PSD2 bankrekeninginformatie is een effectieve oplossing, maar wordt bijna uitsluitend door jongeren gebruikt. Het delen van je bankrekeninginformatie wordt nog lang niet door iedereen vertrouwd. Bovendien is PSD2 kostbaar en mogen de kosten niet aan de debiteur in rekening gebracht worden. En in minnelijke no cure, no pay overeenkomsten is daar geen businesscase voor.

 

Duurzame oplossingen

Opdrachtgevers die genoegen nemen met lage aflossingen en lange looptijden om de debiteur in staat te stellen aan de lopende verplichtingen te voldoen, worden niet zelden in de wielen gereden door andere schuldeisers die hun kans schoon zien om hun eigen vordering sneller op te lossen. Dat kun je ze eigenlijk niet kwalijk nemen, zij hebben (ook) recht op betaling. Bovendien weten schuldeisers en hun incassopartners niet welke andere achterstanden hun debiteuren hebben. Preventie tegen overkreditering op basis van kredietinformatiedata werkt goed voor financieringen en (grote) aankopen, maar biedt geen oplossing voor de betalingsachterstanden van de vaste lasten leveranciers en de overheid. Een centrale schuldendatabase waarin alle minnelijke-, gerechtelijke- en overheidsvorderingen zijn opgenomen is volgens de deelnemers aan de roundtable onmisbaar om problematische schulden te voorkomen. En dat dan in combinatie met een ‘sociaal tarief’ dat door de overheid wordt gefinancierd om problematische schulden te voorkomen. 

 

Schuldenwijzer, Schuldenknooppunt, Vroegsignalering

De schuldenproblematiek vereist dat de verschillende initiatieven om problematische schulden en kostenstapeling te voorkomen met elkaar gaan samenwerken om een integraal en actueel inzicht te geven in de schuldposities van debiteuren. Dat register zou verplicht geraadpleegd moet worden voor (debiteur)klantgerichte sociale incasso. Met de eerste versie van de WKI in zicht moeten we serieus onderzoeken hoe we dat kunnen inrichten.