Ministeriële regeling Wet kwaliteit incassodienstverlening

Ministeriële regeling Wet kwaliteit Incassodienstverlening

Op 28 maart 2024, is de ministeriële regeling behorend bij de Wet kwaliteit incassodienstverlening gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Staatscourant 2024, 10329 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

 

Eerder deze maand vonden de publicaties van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) en het nader rapport plaats.

Voor de volledigheid ontvangt u ook de link naar de definitieve wettekst van  de  Wet kwaliteit incassodienstverleninghet Besluit kwaliteit incassodienstverlening en het nader rapport.

 

Graag verwijzen wij ook naar de websites van Justis en Inspectie Justitie en Veiligheid voor meer informatie over de screening, het Register incassodienstverlening, het toetsingskader en de toezichtstrategie. Houdt u deze websites de komende tijd in de gaten. Er komt meer  informatie beschikbaar.

Ook op www.rijksoverheid.nl/wki  (hier wordt een informatieblad gepubliceerd) en bij het ondernemingsplein (kvk.nl) is de komende tijd meer informatie te vinden.