SRCM actueel

Nieuws

De SRCM-norm is opgebouwd uit 8 normen en 21 normonderdelen. In deze artikelenreeks lichten we die norm voor norm toe, te beginnen bij norm 6 Credit Management die is opgebouwd uit acht normonderdelen. In dit artikel bespreken we het normonderdeel: Proportionaliteit.

 

De SRCM-norm is opgebouwd uit 8 normen en 21 normonderdelen. In deze artikelenreeks lichten we die norm voor norm toe, te beginnen bij norm 6 Credit Management die is opgebouwd uit acht normonderdelen. In dit artikel bespreken we het normonderdeel: Perspectief op aflossing van de schuld

De SRCM-norm is opgebouwd uit 8 normen en 21 normonderdelen. In deze artikelenreeks lichten we die norm voor norm toe, te beginnen bij norm 6 Credit Management die is opgebouwd uit acht normonderdelen. In dit artikel bespreken we het normonderdeel: Maatwerk en Respect voor de klantdebiteur.

Yards heeft zich aangesloten bij SRCM en start binnenkort met het certificeringstraject. Paul Tabor, eigenaar bij Yards, vertelt erover: “SRCM biedt een goed kader, met heldere en objectieve normen. Daar waren we naar op zoek.”

Tijdens de Credit Expo 2023 won Experian de VVCM Credit Management Innovation Award met hun oplossing Aidrian. De cloudgebaseerde fraudeoplossing, aangedreven door machine learning, ondersteunt bedrijven bij het nauwkeurig opsporen van fraude en voorkomt onterechte afwijzing van klanten. Dat levert dubbel voordeel op voor e-commerce ondernemers: minder afschrijvingen en meer omzet.

De essentie van het normonderdeel Regie is om de creditmanagementdienstverlener zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te bieden om een oplossing te vinden die de klant-debiteur perspectief geeft op een uitweg voor zijn financiële zorgen en de schuldeiser een oplossing biedt voor de openstaande vordering.

Hiervoor zijn twee normen geformuleerd:

Tijdens de Credit Expo 2023 werd aan Zuyd Groep het SRCM Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Zuyd Groep won de prijs met hun mobiele escaperoom (omgebouwde caravan), die in combinatie met een lesprogramma op basisscholen, vmbo’s, mbo’s en hbo’s wordt aangeboden. Carlo Eussen, algemeen directeur bij Zuyd Groep, vertelt over de ontwikkeling van de mobiele escaperoom en het belang van duurzaam en sociaal incasseren.

De nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) gaat op 1 april 2024 in werking. De wet stelt strengere eisen aan incassodienstverleners op het gebied van registratie, kwaliteit, personeel en opleiding. Hierdoor moet de kwaliteit van incassodienstverlening verbeteren en de schuldenproblematiek worden teruggedrongen. De norm van SRCM overtreft de kwaliteitseisen van de WKI, en zorgt voor een goede aansluiting bij het systeem van toezicht en handhaving. 

Michiel Steltman over de AI-Act en Risk-based toezicht  

Op donderdag 30 november organiseerden SRCM en VCMB een drukbezochte roundtable over Data, AI en Ethiek voor creditmanagementtoepassingen. De deelnemers aan de roundtable kwamen uit alle verschillende creditmanagement-disciplines en -functies, variërend van bestuurder tot datawetenschapper, wat een levendige discussie opleverde toen Michiel in gesprek ging met de deelnemers.

 

 

“Bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Register van deelnemers