SRCM bouwstenen maatschappelijk betrokken creditmanagement | Klantafspraken

De SRCM-certificering maakt de inzet voor sociaal betrokken creditmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar. De certificering stimuleert daarnaast samenwerking in de schulddienstverleningsketen langs gedeelde normen, waarden en procesinrichting. 

De SRCM-norm is opgebouwd uit 8 normen en 21 normonderdelen. In deze artikelenreeks lichten we die norm voor norm toe, te beginnen bij norm 6 Credit Management die is opgebouwd uit acht normonderdelen. In dit artikel bespreken we het eerste normonderdeel: Klantafspraken.

Klantafspraken

De essentie van het normonderdeel Klantafspraken is om in de afspraken tussen creditmanagement-dienstverlener en -opdrachtgever elkaar te stimuleren om invulling te geven aan maatschappelijk betrokken creditmanagement. Daarvoor zijn vier normen geformuleerd:

 

  1. Toets vooraf

Van de dienstverlener wordt verwacht dat die inzicht heeft in de manier waarop een opdrachtgever omgaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid. De dienstverlener neemt geen opdrachten aan van opdrachtgevers waar de werkwijze, benadering of de voorgestelde contractafspraken strijdig zijn met de letter of de geest van de SRCM-normen. 

 

  1. Afspraken over maatschappelijk verantwoord creditmanagement

De SRCM-norm vraagt van de dienstverlener om richting de opdrachtgevers een actieve rol te vervullen als ambassadeurs voor maatschappelijk betrokken creditmanagement. Zo komt de dienstverlener in samenspel met de opdrachtgever tot een afgewogen behandelwijze.

 

Dienstverlener en opdrachtgever leggen de uitgangspunten en afspraken in een overeenkomst vast. De overeenkomst is de toetssteen voor de behandeling van de betreffende portefeuille. 

 

  1. Ruimte in de afspraken voor maatschappelijk betrokken creditmanagement 

Dit is de kern van de klantafspraken. Een beleid voor maatschappelijk verantwoord creditmanagement zonder financiële vertaling is ook voor de opdrachtgever een lege belofte. In de behandel- en financiële afspraken moet zichtbaar zijn dat de dienstverlener ook echt de ruimte krijgt om te voldoen aan de SRCM-normen. Denk aan mandaat om passende betalingsregelingen af te spreken en warme overdracht aan schuldhulpverrlening.  Het contract ‘ademt’ maatschappelijk betrokken incasseren uit. Contracten waarbij de SRCM-activiteiten structureel voor risico en rekening van de dienstverlener komen voldoen per definitie niet aan de norm.

 

  1. Koopportefeuilles

De dienstverlener werkt alleen mee aan het behandelen van een koopportefeuille als er transparantie en eenduidigheid is over de te behandelen zaken. Er moet duidelijkheid zijn over de oorspronkelijke schuldeiser, bijvoorbeeld door een akte van cessie.  In de vorderingen mogen enkel reguliere (buiten)gerechtelijke- en proportionele kosten van tenuitvoerlegging zijn opgenomen. Dat laatste is met name een aanvullende eis aan een SRCM-kantoor.

 

De dienstverlener moet de klant-debiteur duidelijkheid kunnen verschaffen over de originele schuldeiser en de rechtmatigheid van de betrokkenheid van de nieuwe schuldeiser. Van de dienstverlener wordt verwacht dat vragen over deze vorderingen met grote zorgvuldigheid worden beantwoord. 

 

In het volgende artikel bespreken we de SRCM-creditmanagementnorm Regie over de rol van de dienstverlener als regisseur van het creditmanagementproces. De volledige SRCM-norm met alle normeisen en toelichtingen kunt u in PDF bestellen via https://bit.ly/3QrR4Dv