SRCM bouwstenen maatschappelijk betrokken creditmanagement | REGIE

De SRCM-certificering maakt de inzet voor sociaal betrokken creditmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar. De certificering stimuleert daarnaast samenwerking in de schulddienstverleningsketen langs gedeelde normen, waarden en procesinrichting.

De SRCM-norm is opgebouwd uit 8 normen en 21 normonderdelen. In deze artikelenreeks lichten we die norm voor norm toe, te beginnen bij norm 6 Credit Management die is opgebouwd uit acht normonderdelen. In dit artikel bespreken we het normonderdeel: Regie.

Regie

De essentie van het normonderdeel Regie is om de creditmanagementdienstverlener zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te bieden om een oplossing te vinden die de klant-debiteur perspectief geeft op een uitweg voor zijn financiële zorgen en de schuldeiser een oplossing biedt voor de openstaande vordering.

Hiervoor zijn twee normen geformuleerd:

  1. Regie

De creditmanagementdienstverlener voert de regie over de te nemen acties, de volgorde daarvan en het inzetten van ambtelijke maatregelen richting de klantdebiteur. Het is niet de bedoeling om de opdrachtgever buitenspel te zetten. Wel om de zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te bieden om tot een acceptabele oplossing voor alle partijen te komen.

De dienstverlener heeft naast diepgaande kennis en ervaring van invorderingsprocessen ook een goed beeld van de welwillendheid, het doe-vermogen en de financiële ruimte van de klantdebiteur. In combinatie wordt die kennis en ervaring gebruikt om de best passende behandeling in te richten. Van de dienstverlener kan niet worden verwacht dat die zich blootstelt aan juridische of financiële aansprakelijkheid. Ook niet als een expliciete aanwijzing van de opdrachtgever wordt genegeerd.

  1. Zelfstandig beslissen

Afspraken over de werkwijze en bevoegdheden zijn zo ingericht dat de behandelaar in een contact met de klant-debiteur zelfstandig besluiten kan nemen inzake betalingsregelingen en het sluiten van een dossier bij een restschuld onder een drempelbedrag.

Deze bevoegdheden worden bewust gelegd waar het meeste contact met de klantdebiteur plaatsvindt. De medewerker beschikt over voldoende kennis en ervaring om goede beslissingen te nemen. De organisatie is verantwoordelijk om medewerkers hiervoor goed op te leiden. Door ervoor te zorgen dat de klantdebiteur op vragen en verzoeken een directe terugkoppeling krijgt, wordt de doorloopsnelheid van het creditmanagementproces verhoogd en de kans op een acceptabele oplossing voor alle betrokken partijen vergroot.

In het volgende artikel bespreken we de SRCM-creditmanagementnorm Maatwerk en respect voor de klantdebiteur tijdens het creditmanagementproces. Ga naar www.srcm-certificering.nl voor meer informatie over de SRCM-normen. De volledige SRCM-norm met alle normeisen en toelichtingen kunt u in PDF bestellen via https://bit.ly/3QrR4Dv