Met de softwareoplossing Aidrian spoort Experian online fraude op

Tijdens de Credit Expo 2023 won Experian de VVCM Credit Management Innovation Award met hun oplossing Aidrian. De cloudgebaseerde fraudeoplossing, aangedreven door machine learning, ondersteunt bedrijven bij het nauwkeurig opsporen van fraude en voorkomt onterechte afwijzing van klanten. Dat levert dubbel voordeel op voor e-commerce ondernemers: minder afschrijvingen en meer omzet. Vincent Edelkoort, head of data acquisition and strategy bij Experian, vertelt erover.

Online fraude neemt wereldwijd toe. Diensten of producten worden door valse identiteiten online aangekocht op afbetaling, maar worden nooit betaald. Voor bedrijven leidt dit tot flinke verliezen. Experian startte daarom met de ontwikkeling van een tool om deze fraude te herkennen: Aidrian.

Nieuwe technologieën tegen fraude

Vincent Edelkoort: “Onze kernactiviteit is om te assisteren bij kredietrisicoanalyses van bedrijven en consumenten. De identificatie van de aanvrager van een dienst of product is een groot onderdeel hiervan. Omdat online fraude toeneemt, zijn we samen met klanten gaan onderzoeken hoe we nieuwe technologieën ook voor ons kunnen laten werken. We hebben een multidisciplinair team samengesteld dat aan de slag gegaan is met de ontwikkeling van Aidrian.”

Device fingerprint

“Traditioneel worden in het bestrijden van online fraude datapunten met elkaar vergeleken en verdachte gevallen handmatig onderzocht. Dit vergt veel tijd en expertise, zeker in het geval van een snel ontwikkelend fraudelandschap”, vertelt Vincent. “Aidrian zet generatieve artificial intelligence (AI) in om de fraude al in het aanvraagtraject te herkennen. We brengen hiervoor een aantal dingen samen. Per aanvraag wordt gekeken naar de parameters. Verschillende datapunten worden gekoppeld en er worden direct verbanden gelegd. We matchen de aanvraag met de device fingerprint, waarin bijvoorbeeld een deel van het IP-adres en de taalsetting van het device staat.”

Duurzame aanpak

Vincent: “Er wordt geen informatie opgeslagen door Aidrian. Aidrian is bedoeld om de vreemde of verdachte aanvragen te signaleren, zodat deze bekeken kunnen worden. Online fraude gaat om miljarden per jaar. En als je er een beetje tijd en energie insteekt, is het niet eens zo moeilijk om te frauderen. Door al vooraf de fraude te signaleren en herkennen, kunnen we dit voorkomen. Dit is een duurzamere aanpak dan achteraf proberen het geld terug te halen. Degene die de aanvraag gedaan heeft bestaat vaak niet of is een gestolen identiteit.”

Normen voor duurzaam creditmanagement

“Duurzaam en verantwoord incasseren is een continu proces bij ons. De normen die we bij Experian hiervoor hanteren worden ontwikkeld door ons hoofdkantoor, en door verschillende afdelingen periodiek geëvalueerd”, vertelt Vincent. “Onze normen zijn vergelijkbaar met een aantal normen uit het normenkader van SRCM en hebben onder andere betrekking op werkgeverschap, milieu en goed bestuur. Ook onze producten en diensten zijn gehouden aan MVO- normen, waarbij er nauw gekeken wordt naar de impact op bijvoorbeeld privacybescherming, communicatie en proportionaliteit. Hierover rapporteren onze product owners in de verschillende regio’s en is er een onafhankelijke afdeling die dat dit evalueert.”

Nieuwe innovaties

Vincent: “We werken bij Experian ook aan diverse andere innovaties, ook samen met de creditmanagementsector. Niet alleen zijn er technische ontwikkelingen zoals generatieve AI en ID-wallets, die invloed gaan hebben op de sector als geheel. Ook is er wet- en regelgeving zoals de Consumer Credit Directive 2.0 en Financial Data Access Regulation, die meer specifiek uitwerking hebben op ons deel binnen de keten.”

Effectieve fraudeaanpak en omzetverhoging

“De ontwikkeling van Aidrian heeft zo’n 2,5 tot 3 jaar geduurd, vanaf het begin tot aan de uitrol ervan. We zijn nu live in een aantal landen. Met Aidrian pakken we niet alleen effectief fraude aan, maar hebben we ook de omzet van onze klanten met gemiddeld 15% kunnen verhogen. Doordat we de identiteit van de aanvrager met grotere zekerheid kunnen vaststellen, worden er namelijk ook meer klanten geaccepteerd”, sluit Vincent trots af.

Meer weten, of jouw case inzenden voor de Credit Expo 2024?

Lees hier meer over Aidrian en Experian. Wil je jouw case voor de VVCM CM Innovation Award en het SRCM Duurzaam Credit Management 2024 inzenden? Dat kan via deze link.