Voldoen aan de WKI met een SRCM-certificering

De nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) gaat op 1 april 2024 in werking. De wet stelt strengere eisen aan incassodienstverleners op het gebied van registratie, kwaliteit, personeel en opleiding. Hierdoor moet de kwaliteit van incassodienstverlening verbeteren en de schuldenproblematiek worden teruggedrongen. De norm van SRCM overtreft de kwaliteitseisen van de WKI, en zorgt voor een goede aansluiting bij het systeem van toezicht en handhaving. 

Betere bescherming voor mensen met schulden

Door de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) moeten incassodienstverleners zich registreren en voldoen aan strengere kwaliteitseisen. De wet gaat onprofessionele praktijken tegen, en beperkt het stapelen van incassokosten. Zo worden mensen met schulden beter beschermd. Met de WKI wordt het beroep van incassodienstverlener voor het eerst gereguleerd in Nederland. 

SRCM-norm overtreft kwaliteitseisen WKI

De eisen in de SRCM-norm zijn waar nodig aangevuld, en overtreffen de kwaliteitseisen van de WKI. De SRCM-norm verplicht incassodienstverleners om zich te registreren, en biedt daarnaast handvatten om de WKI gemakkelijker te implementeren. Met een SRCM-certificering voldoen deurwaarders en incassobureaus dus aantoonbaar aan de nieuwe wet. Essentieel voor zowel incassodienstverleners, als voor opdrachtgevers die graag met een legitieme incassopartner werken.

Voor wie gelden deze nieuwe eisen?

De eisen gelden voor alle partijen die namens derden bedrijfsmatig buitengerechtelijke incasso’s innen bij consumenten in Nederland:

  • Ondernemers die buitengerechtelijke (buiten de rechter om) incassowerkzaamheden uitvoeren;
  • En dit doen namens een derde partij of nadat een vordering aan hen is overgedragen;
  • En die schulden innen bij (natuurlijke) personen die wonen in Nederland.

 

(bron: https://www.inspectie-jenv.nl/)

Handhaving en ontwikkeling

Binnen een jaar nadat de wet in werking treedt moeten bestaande incassodienstverleners zich hebben geregistreerd. Incassodienstverleners die nieuw starten moeten zich direct inschrijven. De screeningsautoriteit Justis screent buitengerechtelijke incassobureaus en beheert het register voor incassodienstverleners. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteitseisen en registratieplicht en kan handhaven als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden. SRCM verwacht dat de WKI zich verder zal ontwikkelen en houdt dit in de gaten. Zodat ook de nieuwe ontwikkelingen in de SRCM-normering worden verwerkt.