Rob Uytdewilligen | AGIN Timmermans

Rob Uytdewilligen is gerechtsdeurwaarder en samen met Martijn Roelands en Nicole Timmermans directeur/eigenaar van AGIN Timmermans. We vroegen aan Rob hoe AGIN Timmermans een SRCM-cultuur heeft ontwikkeld voor maatschappelijk betrokken incasseren. AGIN Timmermans is nu ruim tweeënhalf jaar bezig met SRCM. Daarvoor waren er al contacten met verschillende collega gerechtsdeurwaarders die in de ‘kopgroep’ betrokken waren bij het ontwikkelen van de SRCM-norm. Anderhalf jaar geleden zijn we SRCM-gecertificeerd ‘met een gouden randje’. 

Rob Uytdewilligen | AGIN Timmermans

Rob Uytdewilligen is gerechtsdeurwaarder en samen met Martijn Roelands en Nicole Timmermans directeur/eigenaar van AGIN Timmermans. We vroegen aan Rob hoe AGIN Timmermans een SRCM-cultuur heeft ontwikkeld voor maatschappelijk betrokken incasseren. AGIN Timmermans is nu ruim tweeënhalf jaar bezig met SRCM. Daarvoor waren er al contacten met verschillende collega gerechtsdeurwaarders die in de ‘kopgroep’ betrokken waren bij het ontwikkelen van de SRCM-norm. Anderhalf jaar geleden zijn we SRCM-gecertificeerd ‘met een gouden randje’. 

Modern ondernemen tegen de stroom in

We zijn een kantoor dat een beetje tegen de stroom in wil zwemmen. We kiezen ervoor om voor opdrachtgevers te werken die focus hebben op het verder door ontwikkelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daar past de SRCM-certificering heel goed bij, omdat die breder is dan alleen incasseren. Dat past wat mij betreft bij het totaalplaatje van modern ondernemen.  Je moet als het goed gaat met je onderneming iets terug willen doen voor de maatschappij. Ik zit daarom bijvoorbeeld in het dagelijks bestuur van MKB Rotterdam Rijnmond om de lobby en belangenbehartiging te verzorgen van alle mkb-ondernemingen in de regio Rijnmond.  Vanuit ondermeer die hoedanigheid probeer ik het mkb ook zoveel mogelijk te informeren over wat Gerechtsdeurwaarders voor hen kunnen betekenen als zij onbetaalde facturen hebben of juridische hulp nodig hebben.  Wij kunnen heel veel voor het mkb betekenen. We zijn immers dé uitvoerders van het recht die achter de voordeur kijken bij de klantdebiteur. Daarbij sluiten we niet onze ogen voor de situatie die we daar kunnen aantreffen, maar gaan we hulp zoeken als dat nodig is. Dat vraagt vaak veel van je communicatieve vaardigheden om de emoties die daarbij komen kijken te managen. Dat is een mooi bruggetje naar onze SRCM-cultuur…   

Werken aan een SRCM-cultuur in je organisatie

Om een SRCM-cultuur in onze organisatie te ontwikkelen hebben we onze medewerkers bij elke gelegenheid meegenomen in het SRCM-verhaal. In de weekstarts, in werkbesprekingen en waar dat kon ondersteund door voorbeelden. We hebben regelmatig gesprekken met klant-debiteuren meegeluisterd en bijgestuurd. Ik geloof er echt niet in dat je de SRCM-norm directief kan wegzetten in je organisatie en kan afwachten of het goed komt. Dan blijft het veel te abstract. We hebben ook het hele team van AGIN Timmermans in vroeg een stadium betrokken bij de SRCM-certificering om te voorkomen dat de norm in de praktijk door de mensen zelf zou worden ingevuld en vormgegeven. Verder blijven we continu aandacht vragen van ons team hoe we dingen anders kunnen doen om beter aan te sluiten bij de SRCM-norm. Het helpt daarbij zeker dat we een overzichtelijk MKB-bedrijf zijn. Martijn en ik horen en zien dagelijks wat er op de werkvloer gebeurt. Door die korte lijnen kunnen we snel schakelen en bijsturen. 

SRCM-trainingen in AGIN Timmermans-college

We hebben voor ons AGIN Timmermans-college een SRCM-training ontwikkeld: wat houdt de norm in, waarom willen wij er aan voldoen en steeds verbeteren, zo zien we het, zo doen we het, dat is het belang daarachter. Iedere medewerker volgt die training. We hebben drie vestigingen, dan is het verleidelijk om de trainingen online te organiseren. Maar ondanks de extra tijd en energie die dat kost, hebben we iedereen uit ons team gemobiliseerd en bij elkaar aan tafel gezet. Dat geeft een betere dynamiek aan de gesprekken om zorgt ervoor dat we allemaal langs dezelfde normkaders denken en werken.