Michelle Dekker-Helmink | Groot & Evers

Michelle Dekker-Helmink is Managing Director van Groot & Evers met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Groot & Evers is meer dan thuis in ambtelijk werk voor de advocatuur, in incassotrajecten en juridisch advies en is aangesloten bij Legal LGBT Network FORWARD dat er naar streeft om de diversiteit en inclusiviteit binnen de juridische beroepsgroep te vergroten. In december 2022 heeft Groot & Evers de startkwalificatie voor de SRCM-certificering behaald. 

Michelle Dekker-Helmink | Groot & Evers

SRCM-Startkwalificatie prikkelt om verder te ontwikkelen

De werkwijze van ons kantoor sluit goed aan bij de SRCM-certificering. We hebben ons in eerste instantie afgevraagd wat de toegevoegde waarde van de certificering voor ons zou zijn. Maar we zien dat meerdere kantoren daarmee bezig zijn en dat ze samen, misschien wel voor de hele beroepsgroep, een sterk signaal aan de buitenwereld afgeven dat ze met maatschappelijk betrokken creditmanagement bezig zijn. We merken ook dat opdrachtgevers ernaar vragen, in sommige gevallen eisen dat er een SRCM-certificering is om hun vorderingen te mogen behandelen. De keuze om voor de SRCM-startkwalificatie te gaan was daarom niet zo lastig. Het past bij ons, maar het is daarnaast leuk dat het ons prikkelt om daar verder in te ontwikkelen. Bovendien levert het een extra borging op om onze werkwijze vast te leggen als leidraad voor onze organisatie. 

Een interne SRCM-cultuur ontwikkelen

Kwaliteitsmedewerker Asta Boogaard heeft SRCM in het kwaliteitsmanagementsysteem van Groot & Evers geïntegreerd. Alle medewerkers kunnen dat systeem raadplegen en het maakt onderdeel uit van het onboardingproces voor nieuwe medewerkers. SRCM is een agendapunt op de Teamleidersvergaderingen om de puntjes op de i te zetten, maar ook om aanbevelingen en ideeën vanuit het team verder te ontwikkelen naar beleid. De interactie over SRCM met het team is heel dynamisch. Juridisch en maatschappelijk volgen de veranderingen elkaar snel op. Als organisatie willen we meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. 

SRCM-normen voor incassobureaus en opdrachtgevers

Daar staan we 100% achter. Het sluit aan bij de nieuwe Europese verordening dat opdrachtgevers niet alleen over hun financiele beleid, maar ook over hun sociale beleid moeten gaan rapporteren. Het versterkt onze branche als SRCM daarbij als norm wordt gekozen. Het helpt ook om als ketenpartners dezelfde taal te spreken en het biedt openingen om meer tijd te kunnen besteden aan preventie in plaats van exploten. Om daar waardering voor te krijgen, moeten we de opdrachtgevers betrekken bij onze manier van werken. SRCM kan een belangrijke bijdrage leveren om daar als ketenpartners over in gesprek te gaan. Ik durf te stellen dat als we daar de ruimte voor krijgen, de preventieve benadering per saldo kostenbesparend kan zijn. 
 

In eerste instantie geldt de verordening alleen voor grote ondernemingen met veel vorderingen, die zullen eerder geneigd zijn om over de SRCM-normering na te denken. Maar op termijn verwacht ik dat de benadering die daarbij hoort ook voor kleinere ondernemingen interessant is.