Audit op afstand

Omdat door de corona-crisis reguliere audits niet mogelijk zijn, onderzoekt SRCM de mogelijkheid voor remote-auditing.

Ontwikkelen aanpak

We zijn bezig een aanpak te ontwikkelen om de audit op afstand te kunnen uitvoeren. Met behoud van de zorgvuldigheid. Voorlopig beperken we ons tot een systeem voor de audit voor de startkwalificatie (fase 1). Omdat in die audit een beoordeling plaatsvindt van opzet en bestaan is het goed mogelijk die anders in te richten. In fase 1 is er nog geen dossieronderzoek nodig.

Naast beoordeling van documenten zullen ook online interviews deel uitmaken van de audit.

Besluit van de raad

De raad voor certificering besluit op haar vergadering van 8 april a.s. over de inzet van deze wijze van auditing.