Eerste certificering startkwalificatie

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders heeft als eerste deelnemer de SRCM Startkwalificatie behaald.

De startkwalificatie is - na toetreding - de eerste fase in het certificeringstraject. Voor de startkwalificatie beoordelen de auditor en de Raad voor Certificering of de organisatie voldoet aan de voor de SRCM-norm vereiste uitgangspositie (opzet en bestaan). De audit omvat een beoordeling van de (beleid)documenten en enkele interviews met sleutelfunctionarissen.

Geldigheid certificaat

Het certificaat startkwalificatie is gedurende zes maanden geldig. Binnen die periode zal Snijder de fase 2 audit doorlopen.

Register

Het certificaat en het SRCM-verslag van Snijder is in te zien in het SRCM-register.