Flanderijn 4de houder startkwalificatie

Website Flanderijn

In de vergadering van 8 juni 2020 heeft de Raad voor Certificering aan Flanderijn de SRCM-Startkwalificatie toegekend.

De startkwalificatie is - na toetreding - de eerste fase in het certificeringstraject. Voor de startkwalificatie beoordelen de auditor en de Raad voor Certificering of de organisatie voldoet aan de voor de SRCM-norm vereiste uitgangspositie (opzet en bestaan). De audit omvat een beoordeling van de (beleid)documenten en enkele interviews met sleutelfunctionarissen.

Geldigheid certificaat

Het certificaat startkwalificatie is gedurende zes maanden geldig. Binnen die periode moet een deelnemer de fase 2 audit doorlopen.

Register

In het SRCM-register is van alle deelnemers de actuele status van de certificering te zien. Daar zijn ook de certificaten in te zien.