Maatschappelijk betrokken incasseren met de SRCM-norm: zo loont het wel

Maatschappelijk betrokken incasseren, met hetzelfde of een beter rendement én nagenoeg dezelfde kosten als bij een regulier incassotraject. Kan dat? “Als je het op de langere termijn bekijkt wel”, zegt Mark Hafkamp, algemeen directeur van Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders. Binnen zijn kantoor ligt de focus op het minnelijke traject en handelt hij volgens de SRCM-norm: de norm voor maatschappelijk betrokken incasseren. In dit interview vertelt Mark Hafkamp over incasseren volgens de SRCM-norm en hoe dit wel degelijk loont.

Veel organisaties en overheden willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, ook op het gebied van incasseren. Samenwerken met een incassopartner die handelt volgens de SRCM-norm is dan een logische keuze, maar veel organisaties zijn bang dat dit een lager incassorendement oplevert en veel duurder is dan een regulier incassotraject.

“Over de gehele linie is het juist interessanter om je te richten op het minnelijke traject”, vertelt Mark. “Het is een stuk duurzamer als je consequent bezig gaat met het vinden van een oplossing die voor beide partijen werkt, dan koste wat het kost te procederen. Bij een maatschappelijk betrokken incassotraject besteed je meer aandacht aan de situatie van de debiteur dan in de oude situatie. Die aandacht kost tijd, en uiteraard ook geld. Dat zorgt op de korte termijn voor een hogere prijs, maar op de langere termijn scheelt het je vaak juist in de kosten, omdat je minder procedeert. Procederen kost ontzettend veel geld. Door ons te focussen op het minnelijke traject voorkomen we die kosten, brengen we ze dus ook niet bij de debiteur in rekening en helpen we hem of haar daadwerkelijk met het oplossen van de schuldensituatie.

Aantoonbaar effectief

“Het is soms lastig om opdrachtgevers te overtuigen van het feit dat maatschappelijk betrokken incasseren effectief is”, vervolgt Mark. “Gelukkig zijn er steeds meer praktijkvoorbeelden die aantonen dat deze manier van incasseren niet alleen goed is voor het maatschappelijke imago, maar ook voor de portemonnee van de debiteur en de organisatie zelf. Zo behalen wij structureel mooie scores in een benchmark met incassobureaus. In een recente portefeuille incasseerden we – op nog geen 2% na – evenveel als de nummer één, maar we procedeerden ruim 3 keer minder. Daarmee maakten we minimaal €40.000 minder kosten ten laste van de debiteur. Dat komt doordat onze focus op het minnelijke traject lag. We kozen voor huisbezoeken in plaats van dagvaardingen.”

Een duidelijk kader

Steeds meer incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties zien de voordelen van maatschappelijk betrokken incasseren. Ook overheden en organisaties willen op een manier incasseren die bij hun imago en merk past. Het kader hiervoor ontbreekt echter vaak. Wat versta je onder maatschappelijk betrokken incasseren en wat verwacht je als opdrachtgever en incassopartij van elkaar? “De SRCM-norm waar wij mee werken geeft hiervoor een duidelijk kader”, zegt Mark.

Met de SRCM-norm tonen gerechtsdeurwaarders aan dat zij maatschappelijk betrokken incasseren. Stichting SRCM stelde de norm in 2019 vast en ontwikkelde deze samen met een kopgroep van 13 vooruitstrevende gerechtsdeurwaarderskantoren. Inmiddels telt het SRCM-register 18 deelnemers. Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders is daar onderdeel van. Het belangrijkste uitgangspunt van de SRCM-norm is het vinden van een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betaling van de openstaande vordering. Om dit te realiseren start de norm vanuit een viertal beginselen: openheid en transparantie, gepaste zorgvuldigheid, Social Responsible Credit Management en afleggen van verantwoording.

Samenwerking met opdrachtgevers

Mark: “De SRCM-norm helpt ons bij het maken van interne keuzes, maar ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Het geeft kaders en richtlijnen voor de afspraken die we met elkaar maken. Zo verkopen we regelmatig nee tegen opdrachtgevers die tegen dumpprijzen opdrachten willen laten uitvoeren. Dat past niet binnen het gedachtengoed. Daarnaast willen opdrachtgevers natuurlijk weten welke meerwaarde een maatschappelijk betrokken incassotraject heeft, en wat voor inspanningen daarbij komen kijken. Met de SRCM-norm zijn wij beter in staat om dit uit te leggen en de andere tariefstructuur die hierbij komt kijken te verklaren. Ook als een organisatie zelf MVO-eisen stelt aan een incassotraject, kunnen wij met de norm aantonen hoe wij op dat vlak te werk gaan.”

Transitieperiode

“De weg naar maatschappelijk verantwoord incasseren is een transitieperiode. Het kost tijd en het duurt even voordat je hele organisatie daarop is ingericht”, gaat Mark verder. “Vanuit het gedachtengoed SRCM zijn we momenteel bezig met het integreren van onze betalingsregelingen met gegevens via PSD2. Via een link kan de debiteur inloggen via DigiD, waarmee we inzicht krijgen in de gehele situatie. Dat is voor de debiteur even met ‘de billen bloot’, maar hiermee zijn we veel beter in staat om te kijken naar een oplossing die hem echt gaat helpen. Ook introduceren we op korte termijn een SRCM-dashboard, waarin we onze inspanningen kunnen toetsen en waarderen, maar ook transparant zijn naar onze stakeholders. Op deze manier maken we maatschappelijk betrokken incasseren meetbaar en laten we opdrachtgevers zien dat het een manier is die wel degelijk loont. Op maatschappelijk vlak én in de portemonnee.”

 

Lees ook op de site van Credit Expo