SRCM-gerechtsdeurwaarder innoveert met inzet van de budgetcoach

Geen overzicht over de financiële situatie: veel mensen met schulden hebben ermee te maken. “Het is ook zo’n wirwar van instanties”, zegt Cine van Heijnsbergen, gerechtsdeurwaarder bij SVH Gerechtsdeurwaarders. “Mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen”. Haar kantoor zet sinds een aantal jaar een gecertificeerde budgetcoach in om klant-debiteuren te helpen meer overzicht te krijgen en stappen in de juiste richting te zetten.

Steeds meer gerechtsdeurwaarders voelen de verantwoordelijkheid om de klant-debiteur vooruit te helpen. Verschillende organisaties werken daarom met de SRCM-norm: de norm voor maatschappelijk betrokken incasseren. SVH Gerechtsdeurwaarders zit momenteel middenin het certificeringstraject voor de norm. De inzet van de budgetcoach binnen hun gerechtsdeurwaarderskantoor is tegelijkertijd volop in ontwikkeling. “Het versterkt elkaar”, vindt Cine.

“Doordat je met budgetcoaching hulp biedt, zijn klant-debiteuren sneller geneigd om mee te werken richting een oplossing. Ze ervaren onze coach als steuntje in de rug, een kans om hun schulden op te lossen. In plaats van langs te gaan met de boodschap ‘Ik ben gerechtsdeurwaarder en ik kom beslag leggen’, gaat de budgetcoach het gesprek met de klant-debiteur op een andere manier aan. Dat begint met interesse tonen en verbinding maken, van mens tot mens. Dus niet meteen met de botte bijl, maar eerst kijken wat er aan de hand is. Waar zit de pijn echt? Dan krijg je een heel andere samenwerking met elkaar. De deur gaat makkelijker open, waardoor je uiteindelijk tot meer oplossingen zonder ingrijpende maatregelen als beslaglegging komt.”

Vroegsignaleren

“Vanuit de budgetcoaching zien we iemands hele hebben en houden”, vervolgt Cine. “Daarvoor moet je wel eerst persoonlijk contact maken om die spreekwoordelijke muur af te breken. Dan pas kun je zien waar de problemen echt zitten en welke mogelijkheden iemand eventueel heeft om schulden af te lossen. Het lukt ons op die manier ook beter om problematische schulden te signaleren. Dat zijn problemen die wij niet kunnen oplossen. Daar is andere expertise voor nodig, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Als maatschappelijk betrokken gerechtsdeurwaarder is het wèl onze verantwoordelijkheid om deze problematiek te herkennen en de klant-debiteur door te verwijzen naar de juiste instantie.”

Werken met de SRCM-norm

De verantwoordelijkheid om schuldensituaties te signaleren is een van de thema’s die SVH Gerechtsdeurwaarders vanuit de SRCM-norm toepast. Om hier opvolging aan te geven, werkt de organisatie – net als de andere SRCM-deelnemers – met een maatschappelijke kaart. Cine’s collega Eric van Rijswijk vertelt hierover:

“Karin, onze gecertificeerde budgetcoach, heeft precies in de smiezen welke hulpverlenende organisaties er in de omgeving actief zijn en met welke daarvan we succesvol samenwerken. Ze heeft hiervoor een maatschappelijke kaart ingericht per regio, zodat ze klant-debiteuren direct kan koppelen aan een hulpverlener uit de directe omgeving. Woon je bijvoorbeeld in Breda, dan verwijzen we je naar een hulpverlener daar in de buurt. Dat verlaagt de drempel en maakt de stap naar hulp een stuk eenvoudiger.”

Dienst voor werkgevers

Eric gaat verder: “Werken met de SRCM-norm blijft een ongoing proces, dus we blijven de inzet van de budgetcoach in ons werk continu optimaliseren. Zo werken we momenteel aan een nieuwe dienst voor werkgevers. Zij hebben een dagtaak aan loonbeslagen van medewerkers met financiële problemen. Eén loonbeslag vraagt in totaal zo’n 3 uur tijd om te verwerken. Voorlichting over hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan kan daarbij helpen. Onze budgetcoach ondersteunt hen hierbij en fungeert hierbij als klankbord.

Daarnaast willen we met onze budgetcoach ook de jongeren gaan bereiken. In je jeugd leg je immers de basis voor een gezonde financiële toekomst. Een volgende stap is daarom een aparte aanpak voor jongeren. We gaan hiervoor een samenwerking met scholen aan en breiden dit mogelijk nog uit met andere jeugdhulporganisaties.”

https://www.creditexpo.nl/srcm-gerechtsdeurwaarder-innoveert-met-inzet-van-de-budgetcoach/