SRCM Roundtable KPI’s voor Sociale Incasso

SRCM Roundtable KPI’s voor Sociale Incasso

Op woensdagmiddag 22 maart organiseert SRCM een roundtable KPI’s voor Sociale Incasso voor SRCM-deelnemers en hun opdrachtgevers. Afspraken over Sociale Incasso KPI’s zijn jammer genoeg nog uitzonderingen zodat maatschappelijk betrokken incasseren onzichtbaar blijft. Dat doet geen recht aan het belang van die inspanningen en de noodzaak voor maatschappelijk betrokken incasseren.

KPI’s voor sociale incasso

Er zijn praktische KPI’s nodig voor maatschappelijk betrokken incasseren, die we actief gaan gebruiken naast de traditionele incasso-KPI’s. Peter Geelen, auteur van de bestseller KPI’s die wèl werken deelt tijdens de roundtable zijn visie op KPI’s voor klantketens.  Die visie vormt de inspiratie om in het tweede deel van de middag met de deelnemers te bespreken welke KPI’s in de praktijk de meeste waarde voor Sociaal Incasseren zullen toevoegen.

Exclusief voor SRCM-deelnemers en hun opdrachtgevers

Deze roundtable wordt speciaal georganiseerd voor SRCM-deelnemers en hun opdrachtgevers. KPI’s zijn het onderwerp bij uitstek waar beide samenwerkende partijen bij betrokken moeten zijn. SRCM verzorgt deze bijeenkomst om de waardering en voorkeur voor kantoren die maatschappelijk betrokken incasseren te vergroten.