Syncasso behaalt certificering

Syncasso certificeert zich voor de SRCM-norm: de norm voor Social & Responsible Credit Management. Met het behalen van het certificaat tonen gerechtsdeurwaarders aan dat zij maatschappelijk betrokken incasseren. Een steeds meer gevraagde eis van opdrachtgevers.Organisaties willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dat kan alleen als de partijen waarmee zij samenwerken dat ook doen. Zo ook hun incassopartners. Veel gerechtsdeurwaarderskantoren besteden aandacht aan MVO, maar missen een concreet kader. De nieuwe SRCM-norm geeft zo’n kader en omschrijft waaraan een maatschappelijk betrokken incassotraject moet voldoen. 

SRCM-norm

Stichting SRCM stelde de norm in 2019 vast. Het belangrijkste uitgangspunt van de norm is het vinden van een oplossing voor beide partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betaling van de openstaande vordering. Om dit te realiseren start de norm vanuit een viertal beginselen: openheid en transparantie, gepaste zorgvuldigheid, Social Responsible Credit Management en afleggen van verantwoording.

Het verkrijgen van de certificering is een indringend proces en bestaat uit het behalen van een startkwalificatie gevolgd door een certificeringsaudit. Een onafhankelijke Raad voor Certificering besluit - op advies van een auditor - tot het toekennen van het certificaat. Na het behalen van de certificering is het een kwestie van continu verbeteren, verslag doen, een tweejaarlijkse audit én meebewegen met de veranderingen in de maatschappij.