Voor schuldeisers

Schuldeisers

Het incassotraject start bij de primaire schuldeiser, al voordat eventueel een externe incassopartij wordt ingeschakeld. Het ambitiemodel betrokken incasseren ondersteunt organisaties om het eigen incassoproces in te richten naar een maatschappelijk betrokken standaard én vergemakkelijkt het aansluiten op de dienstverlening van een incassopartij, of dat nu een incassobureau of gerechtsdeurwaarder is, mits SRCM-gecertificeerd.

Met het SRCM-ambitiemodel start de keten van betrokken incasso. Partijen hanteren dezelfde uitgangspunten en spreken dezelfde taal.

Voor Schuldeisers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het ambitiemodel of om door te stappen naar een certificering.

Een eigen ambitieniveau

Het ambitiemodel geeft handvatten om processen verder vorm te geven. De organisatie stelt op de verschillende onderdelen zelf het ambitieniveau vast en krijgt actieve feedback van de raad van SRCM. Een systeem om te groeien in maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan de buitenwereld te laten zien dat het streven op een structurele wijze wordt ingevuld.

Certificering is ook mogelijk

Organisaties die verder willen stappen hebben de mogelijkheid om zich te laten certificeren op de SRCM-norm voor schuldeisers. Dit is geen verplichting maar hiermee wordt onafhankelijk getoetst dat het systeem voldoende is geïmplementeerd. Voor klanten en partners kan dit een belangrijke plus zijn.

Meer informatie?

Bel met Bart van Gerven op nummer 06 2888 0484‬ of per mail via b.v.gerven@srcm-certificering.nl of Wiebe-Bart Veenstra op nummer 06 2292 1213‬ of mail via w.b.veenstra@srcm-certificering.nl.