Deurwaarders

De SRCM-norm staat voor betrokken, verantwoorde oplossingen voor betalingsachterstanden die de belangen van alle stakeholders respecteren. De SRCM-normen voor Social & Responsible Credit Management geven een concreet kader voor de duurzame ontwikkeling van betrokken incasseren.

Incassobureaus

De branchespecifieke certificering helpt deelnemers om hun inzet voor betrokken incasseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar te maken. SRCM integreert de normen voor Maatschappelijk Betrokken Incasseren, MVO én de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening binnen één certificering.

Creditmanagement Opdrachtgevers

SRCM is een ambitiemodel voor betrokken incasseren, stimuleert de duurzame ontwikkeling van betrokken incasseren en is richtinggevend voor organisatieontwikkeling en innovatie voor MVO en creditmanagement. De branchespecifieke certificering maakt de inzet voor betrokken incasseren en maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar en meetbaar te maken en stimuleert ketensamenwerking langs gedeelde normen, waarden en procesinrichting. 

Betrokken, verantwoordelijk creditmanagement

De norm voor maatschappelijk betrokken creditmanagement

Een betalingsachterstand oplossen met respect voor de situatie van de debiteur lijkt eenvoudig. Maar aan welke concrete voorwaarden en eisen moet worden voldaan is vaak niet duidelijk. Het beoordelen van de kwaliteit van betrokken incasseren bij ketenpartners is daarom gecompliceerd. De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader. Objectief vastgesteld, transparant en voor iedereen inzichtelijk. 

De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een betalingsachterstand gezocht wordt naar een acceptabele oplossing voor alle partijen. Die de klant-debiteur perspectief geeft op een uitweg voor zijn financiële zorgen en de schuldeiser een oplossing biedt voor de openstaande vordering. In de naamgeving en de uitwerking van de SRCM-norm worden de maatschappelijke aspecten benadrukt én het belang van betrokken en verantwoorde oplossingen. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Omdat MVO méér inhoudt dan betrokken incasseren is SRCM ontwikkeld als een branchespecifieke norm waarin de MVO-richtlijnen concreet en praktisch zijn opgenomen. De norm is gebaseerd op vier beginselen: Openheid en transparantie, Gepaste zorgvuldigheid, Social responsible creditmanagement en het Afleggen van verantwoording. Die zijn uitgewerkt naar acht praktische normen en eenentwintig normonderdelen die passen bij de activiteiten van creditmanagementorganisaties.

Ontwikkeld met alle ketenpartners

Voor de ontwikkeling van de norm is uitvoerig gesproken met opdrachtgevers zoals banken en woningcorporaties, incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties. Maar ook met bewindvoerders, sociaal raadslieden en schuldhulpverleners. Daarom kan de SRCM-norm op een brede acceptatie rekenen en is voor ketenpartners bij uitstek geschikt om langs samen te werken aan de kwaliteitsverbetering van betrokken creditmanagement. De norm is objectief, transparant en voor iedereen inzichtelijk. Een onafhankelijke audit en beoordeling door een deskundige Raad voor Certificering waarborgt de kwaliteit.

Register van deelnemers

SRCM is normerend, certificerend, stimulerend en innoverend
Actueel

Op 7 november worden in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch tijdens de Credit Expo de jaarlijkse VVCM Credit Management Innovation Award en voor de eerste keer ook de SRCM Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Op de websites van VVCM, SRCM en Credit Expo is informatie voor de deelnemers te vinden.

Uit alle ontvangen inzendingen worden DRIE nominaties gekozen, die hun innovatie aan de jury en aanwezigen mogen pitchen en daarvoor elk een kwartier de tijd krijgen. De pitches vinden plaats in Zaal Galloway tussen 14 en 15 uur.  De jury kiest op basis van de pitches de winnaar van de VVCM CM Innovation Award en de winnaar van het SRCM Duurzaam Credit Management Accent.  De winnaar van de Innovation Aard is niet noodzakelijk ook de winnaar van het Duurzaamheid Accent – maar dat kan uiteraard wel.

Op 7 november wordt tijdens de Credit Expo de VVCM Credit Management Innovation Award 2023 uitgereikt. In 2022 won Syncasso Goed Geregeld de creditmanagement innovatie van het jaar. We vroegen Sabine van den Boogaard van Syncasso naar haar ervaringen.

Kun je kort iets vertellen over de innovatie waarmee jullie de Award gewonnen hebben?

We doen regelmatig Groeisessies met relaties en ketenpartners over ontwikkelingen waarvan wij denken dat die belangrijk kunnen worden voor ons vak. Tijdens onze Groeisessie over PSD2 – innovatie op basis van bankrekeninginformatie – hebben we samen met de deelnemers bedacht om passende betalingsregelingen met PSD2 te ontwikkelen. Omdat afgesproken betalingsregelingen niet altijd worden nagekomen. Daar zijn allerlei oorzaken voor, waaronder gebrek aan overzicht van de debiteurklant in de eigen inkomsten en uitgaven. 

Tijdens de Credit Expo op 7 november 2023 wordt voor het eerst een Duurzaam Credit Management Accent uitgereikt. Het Accent wordt uitgereikt aan de genomineerde voor de VVCM Innovation Award van wie de innovatie de hoogste bijdrage levert aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek. We vroegen Bart van Gerven, voorzitter van SRCM-certificering, naar de achtergronden en doelstellingen.